Üyelik Sözleşmesi


ŞİRKET İLKELERİ

Bölüm 1- Tanımlar:


1.1:  Life Patch international Medikal Dış Ticaret Ltd. Şti.  veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.
1.2: Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine  Karasamsun Mah. Yıldıray Çınar Bulvarı No:59  İlkadım / SAMSUN adresinde faaliyetine devam etmektedir.
1.3: Distribütör: Şirkete her nevi yazılı ve/veya elektronik ortam sayesinde kayıt olmuş ve ürün alarak iş yapma hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir. Bundan böyle “Distribütör” olarak anılacaktır.
1.4: Sponsorluk: Distribütörlerinin kendi pazarlama haklarının aynısına sahip olan ekip arkadaşlarına vermekle zorunlu oldukları iş yapma becerilerini artırıcı ve yönlendirici çalışmadır. Her bir distribütör, kendi ekiplerine dâhil ettiği diğer distribütörlerinin iş yapma becerilerini geliştirmek adına, onlara sponsorluk yapacağını, başlangıçtan itibaren kabul ve taahhüt etmiştir.
1.5: Network Marketing: Ağ pazarlama olarak ta bilinen bir satış formasyonudur.
1.6: TL: Şirket içinde iş yapan distribütörlerinin ürün aldığı zaman sisteme yansıyan parasal değerlerine (Türk Lirası) verilen kısaltmadır.
1.7: Binary: İkili sistem network marketing pazarlama stratejisidir.
1.8: Kazanç Planı: Şirket tarafından belirlenmiş olan Ödül planına denir. Bundan böyle “Kazanç Planı” olarak adlandırılacaktır. Ödül planı, aktif distribütörlerine kendi akredite satışları ve kendi sponsorluklarındaki grubun satışları için anlık, aylık ve üç aylık satış geliri ve diğer ödülleri kazanması imkânını tanımaktadır. Şirketin Ödül planı ve teşvik programları, kişisel Distribütörlük hizmeti alarak, organizasyonunu sağlam bir şekilde tesis etmek üzere oluşturulmuştur.
Bu oluşuma, perakende olarak satış yapabilecek ürünlerin sponsorluğu ve satın alınması da dâhildir.
1.9: Kariyer: Şirket tarafından belirlenen ödül planı içinde iş yapan distribütörlerinin ödül planında belirtilen hedefleri bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları unvanları belirler.
1.10: Komisyon: Distribütörlerinin şirket tarafından belirlenmiş olan ödül planına göre bireysel çabaları sonucunda anlık, aylık ve üç aylık ve e-ticaret yolu ile hak ettikleri kazançların genel adıdır.
1.11: Akredite Satış: Doğrudan şirketten satın alınan ürünlerin satışını tanımlar.
1.12: E-Ticaret: İnternet üzerinden şirketin tüm distribütörlerine işlerini internet üzerinde de geliştirmelerine yönelik tahsis etmiş olduğu internet sitesi olan www.lifepatch.com.tr internet adresinde nihai tüketicilere yapmış olduğu satışların genel adıdır.
1.13: Cüzdan: Şirketin tüm distribütörlerine tahsis ettiği e-cüzdana verilen isimdir.

 

 Bölüm 2- Haklar ve Prensipler:

Genel Prensipler:

2.1: Şirket , kendi geliştirdiği veya AR-GE çalışmalarını yaptırdığı ürünlerin ve tescil edilmiş ve/veya edilecek markalarının tescilli malikidir. Bu markalar altında hiçbir nam ve unvan altında distribütörleri hak sahibi olmamak ile birlikte resmi makamlarca tanınan şirket yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markaların herhangi bir mecrada (internet, yazılı, basın, sosyal medya vb) izinsiz kullanılması kesinlikle yasak olup, distribütörlerinin bireysel hataları neticesinde doğacak hasarlardan şirket asla mesul değildir.
2.2: Distribütörleri, resmi makamların belirlemiş olduğu çerçeve ve şirketin etik ilkelerine uymak koşulu ile her türlü tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetle ticaretlerini genişletme haklarına sahiptirler.
Şirket herhangi bir zaman diliminde distribütörlerini denetleme ve/veya uyarı verme hakkını saklı tutmaktadır.
2.3: Distribütörleri, yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer distribütörlerine zarar verecek eylemlerde bulunamaz Bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin Distribütörlüklerini uyarı yapmaksızın fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.
2.4: Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış olan sağlıklı ağrı bantları, zayıflama bantları, enerji bantları, enerji içecekleri, kahveler, kozmetik ürünler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ilgili medikal ürünlerin satışı ve dağıtımı faaliyetini yürütmektedir.
2.5: Şirket, bağımsız distribütörlerini, ürünleri kullanımlarında ve perakende satışlarda cesaretlendirip, destekleyen bir içeriğe sahiptir. Şirket distribütörlerine, sektördeki yüksek kaliteli ürünleri, onlara destek veren şirket personeli ve tazminat planı ile ulaştırır. Şirket sisteminde distribütörlerinin kârı ve ekip pazarlaması en önemli unsurdur. Şirket, distribütörlerine ve nihai tüketicilerine sunduğu ürünleri kullandırmak vasıtası ile yaşam kalitelerini yükseltmelerini amaçlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunar. Şirket, çalışmadan veya sadece başkalarının gayretlerine güvenerek distribütörlerinin finansal başarıyı yakalayacağını hiçbir surette garanti etmez. Şirket tazminat planı, ürünlerin satışları üzerine kurulmuştur. Distribütör, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir. Şirket, Ödül Planının önemli amacı, satışları yükseltmek ve şirketin yüksek kalitedeki ürünlerini distribütörleri ve nihai tüketici ile paylaşmaktır. Distribütörlerinin öncelikli olarak amacı, Distribütörlükleri vermek, satış organizasyonları kurarak satış yapmak ve şirketin ürünlerinin kullanımını artırmaktır. Şirket, kazanç planının her seviyesindeki bağımsız distribütörleri her hafta perakende satış yapmaları için desteklenir ve teşvik edilir. Ayrıca Şirket, distribütörlerinden gerçekleştirmiş oldukları satışlarının kayıtlarını tutmalarını istemektedir. Başarılı distribütörleri pazar hakkındaki mevcut bilgilerini eğitim programlarına katılarak kazanıp, hem kendi kişisel perakende satışlarını artırırlar, hem de başkalarına sponsor olup onların satış yapmalarını da sağlarlar.
2.6: Şirket ürünlerini, tüketicilere satış yapmak ve teslim etmek üzere bağımsız distribütörleri, kişisel ürün temsilciliği hizmeti alarak ödül planı aracılığıyla satmaktadır. Ödül planının bütün düzeylerinde bulunan distribütörleri her hafta perakende satış yapması ve bu satışların kayıtlarını tutması zorunludur. Şirket tazminat planında dürüstlük, gelişmiş ülkeler ticari teamülleri ve bütünlük ilkeleri esas alınmış olup, herkese başarıya ulaşılması için eşit ve adil imkânlar azami oranda sunulmaktadır.
2.7 Şirket ilkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri göstermek, uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olamayan, yolsuz ve yasa dışı işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere belirlenmiştir.
2.8: Bu şirket ilkeleri gerekli görüldüğünde şirket yetkili organları tarafından değiştirilebilir, tadil edilebilir ve genişletilebilir, şirket bu hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler distribütörlerine, şirketin resmi internet sitesi olan www.lifepatch.com.tr,  adresinde veya distribütörlerinin şirkete beyan ettikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi yolu ile duyurulacaktır. Bütün distribütörlerinin şirket ilkelerini bilmesi ve uygulaması zorunludur. Yapılan değişikliklerin değişiklik tarihi itibari ile yürürlüğe girdiğini ve bu değişiklikleri distribütörlerinin ilgili web sayfalarından takip etmesi kendi sorumluluklarındadır. Şirket bu konuda ilgili sayfalarda değişiklikleri yayınladıktan sonra, distribütörleri yeni etik ilkeleri prosedürleri ve politikaları zımnen kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda distribütörlerinin bilgi eksikliği kabul edilmeyecektir.
2.9: www.lifepatch.com.tr adreslerinde bulunan kayıt formunu dolduran ve şirket tarafından onaylanan herkes, şirket markasının ve ürünlerinin bir distribütördir ve şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.
2.10: Her bir distribütör şirkete vermiş olduğu elektronik posta, sabit telefon, cep telefonu ve posta adresinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Gerek hukuki, gerekse iş akışı açısından yapılacak bütün yazışma ve haberleşmenin doğru bir şekilde sürmesi, kişilerin beyan edecekleri muhtelif iletişim bilgilerine muhtaçtır. Doğru verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, distribütörün kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Distribütör başlangıçta doğru ve eksiksiz vermiş olduğunu kabul ettiği iletişim bilgilerinin zaman içinde değişmesi (örnek taşınma vb.) durumunda, şirketi ivedilikle yazılı olarak haberdar edeceğini ve yeni iletişim bilgilerini şirket ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.
2.11: Her bir ürün, distribütörlerinin KDV dâhil ürün alış fiyatları ile doğrudan Türk Lirası değeriyle satılacaktır. Ürünlerin ve şirketin tanıtımının sağlanmasına dair her türlü basılı malzemelerin herhangi bir TL değeri yoktur. Oluşan cirolar KDV’li tutar üzerinden hesaplandığından hakkedişler de KDV dahil tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Şirket ciroların TL değer üzerinden veya başka türlü hesaplama hakkını saklı tutar.
2.12: Herhangi bir distribütörün, sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu yapılmadıkça, bir kez elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için herhangi bir şart bulunmamaktadır.
2.13: Herhangi bir distribütör, ait olduğu sponsor grubundan, hakkaniyete uygun zorunlu durumlar dışında ve şirket tarafından uygun görülmediği sürece, haklarını başa bir kişiye devir edemez. Sadece zaruri durumlar ve şirketin nihai kararında uygun görmesi durumunda (Şirketin uygun görme zorunluluğu yoktur.) hesap devir işlemleri yazılı olarak gerçekleşir. Bu devir gerçekleştikten sonra eski distribütörün ilgili hesapla alakalı geleceğe dönük hiçbir hakkı kalmamış olmasına rağmen, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlere dair hukuki sorumluluğu devam etmektedir.
2.14: Distribütörlerinin, sponsorluğunu yapmakta olduğu distribütör grup ya da gruplarından (e-ticaret komisyonu ve hızlı başlangıç bonusu komisyonu hariç) gelir kazanabilmesi için, o ay içinde şirketten ürün alışverişinin olması gerekmektedir. Distribütör aktif olmadığı aylar için söz konusu iki gelir modeli haricinde komisyon kazanamaz. Takip eden ay da tekrar aktif duruma geçen distribütör geri dönük hafta veya aylardan komisyon talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu dönemlerde ekiplerinin ve kendisinin gerçekleştirmiş olduğu puanları pasif duruma geçtiğinde de silinmeyecektir. Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve puansal hareketlerden komisyon kazanamayacaktır.
2.15: Şirket distribütörlerine ilk sipariş tarihinden sonra, aradaki farkı ödeyerek herhangi bir üst pakete geçme imkânı sağlar. Örn: 4 paketlik sipariş vermiş distribütör, siparişinin onay tarihinden sonraki bir tarihte aradaki farkı ödeyerek 50 adetlik ürün paketine yükselebilmektedir.
2.16: Distribütörleri, alt ekiplerinde bulunan distribütörlerinin kariyer durumlarına ve ekiplerinde oluşturdukları parasal (TL) hacmine göre kariyer kazanırlar. Buna göre, alt ekibinde, bir ay içeresinde her iki kolunda  ciro yapanlar aşağıdaki tablodaki kariyerleri ve kariyer ödüllerini kazanır.

Kariyer alma şartları


 2:17: Distribütörleri TL puanlarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar. Distribütörleri ödül planı uyarınca gerekli TL puanları toplayamamış olmaları durumunda şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 2.18: Şirket fiyat, TL veya uluslararası kur değişiklikleri hakkında en az ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.
2.19: Distribütörleri, şirket ürünlerinin ve basılı malzemelerinin, herhangi bir perakende satış mağazasında, eczanede ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer her türlü işletmede sergilenmesine ya da sergilenerek satılmasına izin vermeyeceklerdir. Bu yerlerin sahibi ya da yöneticisi aslen şirket distribütör olsa bile bu husus kesindir. Bu kişiler, şirket ürünlerinin satışına, kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve Şirket ilkelerine uygun olacak şekilde devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir distribütörün sponsoru, şirket ilkelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi taktirde şirket ilkelerinden sorumlu kişi aynı zamanda sponsor olacaktır. Hizmet amaçlı kuruluşlar (medikal sağlık hizmeti veren kurumlar, güzellik salonları, sağlık kulüpleri vs gibi), bu kuralın istisnası olabilirler.
Bununla beraber satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve bu konuda şirketin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Şirket tarafından onay verilmesi halinde bu kuruluşların sadece hizmet verdikleri bölümlerinde şirket ürünlerinin teşhir edilmelerine ve satılmalarına izin verilecektir.
2.20: Şirket ürünleri, şirket distribütör olmayan üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar.
2.21: Şirket ürünleri, şirket distribütörleri ve üçüncü kişilerin ya da başkaca gerçek ve/veya tüzel kişilerin oluşturduğu web sitelerinde, kataloglarında veya her türlü elektronik ve/veya basılı görsel olgularda tanıtılamaz ve bu şekilde satışa arz edilemez. Bunun yapılması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.
2.22: Şirketimize ait olan tüm logolar, marka ve amblemler, marka haklarının korunmasına dair üye ülkelerce imzalanmış Madrid Protokolü, Türk Hukuk Mevzuatı için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu ve her bir ülkenin haksız rekabet ile markalarını koruyan hükümleri ile koruma altındadır. Aksi belirtilmediği sürece şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar. www.lifepatch.com.tr internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ek olarak söz konusu logo, marka ve amblemler, şirketin resmi sosyal medya hesaplarında da mevcut olmakla beraber aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.
2.23: Bir distribütör, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek konularına özen göstermekle yükümlüdür. Şirket kendi tarafından yayınlanmış olanların dışında, distribütör tarafından ürünlerin yararları hakkında yapılan bir beyan ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Özel Prensipler:

2.24: Şirket ile distribütörün ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir. Bütün distribütörleri bağımsız ürün temsilciliği almış kişilerdir. Bireysel işlerini, şahsi zamanlarını kullanarak, kendileri tarafından seçilecek araçlarla ve kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle (şirket ilkelerine uygun olması şartı ile ) yapacaklardır.
2.25: Tüzel kişiler distribütör başvuru formu dolduramaz ve şirket distribütör olamazlar.
2.26: Bir distribütör kendisini Life Patch bağımsız kişisel distribütör olarak tanımlayabilecek olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Distribütörleri hiçbir şekilde kendilerini bağımsız Distribütörlükleri dışında şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar.
2.27: Bağımsız distribütörleri, kendilerine mal ve/veya hizmet verdikleri alıcıya, kendisinin şirketin bağımsız distribütör olarak hareket etmekte olduğunu ve distribütörün, temin edilen malların/hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden kişisel olarak sorumlu olduğunu belirtmelidir. Temin edenler adına düzenlenen faturaların distribütörün kendi adresine gönderilmesi gerekmektedir. Şirket, bağımsız bir distribütör tarafından herhangi bir alıcıya karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için herhangi bir şart altında sorumlu olmayacaktır.
2.28: Bir distribütör şirket adına bir banka hesabı açmayacak ve kendisini şirket veya şirket yetkilisi olarak hiçbir şekilde tanıtmayacaktır.
2.29: Bir başka distribütör tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış ve bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapılmış olan kişilere bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapmak yasaktır.
2.30: Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış 1. derecedeki veya yakın akrabalarını sponsor değiştirmek amacıyla başka bir ürün temsilcilere kaydetmek yasaktır. Tespit edildiği zaman tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorun altına kayıtla alınır. İşlemi yapılan ürün temsilcilere şirket ilkeleri uyarınca işlem yapılır.
2.31: Şirkette faaliyette olan bir distribütöre hiçbir nam ve kazanç adı altında iş teklifi yapılmayacak ve yapılması durumunda şirket tarafından olayın ilk gerçekleştiği zaman teklifi yapan distribütöre üç ay boyunca valet durdurma cezası verilecektir. Bu ceza distribütörün takip eden üç ay boyunca şirketten komisyon alamayacağı hak edemeyeceği anlamına gelmektedir. Aynı olayın tekrar oluşması durumunda distribütörün hesabı şirket tarafından tek taraflı durdurulacak ve şirketle distribütör arasındaki sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.
2.32: Kişi şirketin distribütör olmak için “Distribütörlük Başvuru Formunu” doldurmalıdır.
Doldurulan bu formun şirket merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Bu formun şirket tarafından onaylanması ve ürün temsilciliğinin onay tarihini takip eden (7) gün içinde ve ilk ürün alımını gerçekleştirmesi üzerine şirket bu kişiye şirket ilkelerinde ayrıntılı olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve tazminat planındaki ödemeyi, distribütörün şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder. Ayrıca lifepatch.com.tr sayfasından sponsor tarafından yönlendirilerek benzer işlemler tekrarlanarak elektronik olarak distribütör şartları oluşturulur.
2.33:ÜrünTemsilcilik Başvuru Formunu imzalayan ve www.lifepatch.com.tr sayfasından giriş kodu alan her bir distribütör Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Şirketten her ürün satın alınması, Şirket ilkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesi anlamına gelmektedir.
2.34: Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir. Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.
2.35: Distribütör olmak için pasif kayıt açan distribütör kayıt tarihini müteakip 30 gün içinde e-ticaret sitesinden satış yapmak, bayii ürünlerinden birine sahip olmak ya da bayilik vermek faaliyetlerinden hiç birini gerçekleştirmez ise hesap şirket tarafından devralınır ve hesap sahibi bu konuda peşinen hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bölüm 3- Ödül Planı ve Kazançlar:

3.1: Şirket kazanç planı içinde e-ticaret satışları ve hızlı referans geliri haricinde olan tüm kazançlar Bronz Director kariyerinden önce başlamayacak olup Bronz Director kariyeri kazanç planının ilk kariyer basamağına verilen isimdir. E-Ticaret satışları ve referans geliri distribütörün aktif olup olmadığına bakılmaksızın distribütöre ödenmektedir.

3.2: E-SHOP Kazancı

Şirketin distribütörlere tahsis etmiş olduğu www.lifepatch.com.tr internet mecrası üzerinden nihai tüketiciye satış yapıldığı zaman oluşan kazançtır. Her bir distribütörün kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği satışlar, kargo ücreti ve kanuni kesintiler düşüldükten sonra sadece kendilerine yansıtılacaktır. Örnek olarak 118- TL KDV dahil bedelle internet sitesinden gerçekleştirilen bir nihai tüketici satışı için komisyon KDV hariç bedel üzerinden 100- TL üzerinden taksim edilecektir. Bu satışın toplam cirosu üzerinden ürün bedeli ve KDV düşülerek distribütörün cüzdanına  yatırılacaktır. Böylece distribütörleri internet üzerinden yapılacak her türlü E-Ticaret satışı neticesinde KDV Hariç bedel üzerinden satılan ürün bedeli düşülerek komisyona sahip olacaklardır. Bu satışlarda yazılı basılı materyal, Promosyon malzemeleri vb. gibi malzemeler her hangi bir komisyon oranına sahip değildir.

3.3: Referans bonusu

Distribütör kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi distribütör olarak şirkete kazanç planına dahil etmesi durumunda yeni distribütörün giriş yaptığı ürünün TL üzerinden  %20 si TL olarak anında mevcut distribütörün cüzdanına  Türk Lirası olarak aktarılır.


3.4: Binary eşleşmesi: Distribütörlerin, o güne kadar vermiş oldukları en yüksek hacimdeki siparişlerine istinaden takım bonusu kazançlarına yönelik yüzdelik dilimleri belirlenir ve o yüzdelik dilime göre kısa kol dengesinden gelir ödemesi alırlar.
Bu ödemenin alınması için;
• Kısa kolda minimum o ay APPRENTICE kariyeri için ciro şartı sağlanmış olması
• Bireysel kayıtlarında sağ ve sol kolda bir (1)’er aktif ön sıra olmalıdır.

 • Takım bonusu aylık maksimum 500.000 TL’ ya kadar tahsil edilebilir.
Bu oranlar sırası ile aşağıdaki tabloda distribütörün en son vermiş olduğu siparişlere göre yanlarında yazan oranlar olarak belirlenmiştir.

BİNARY EŞLEŞME PRİMİ

SET ADEDİ

SET ADI

BİNARY YÜZDESİ

2

MİNİ

7%

4

STANDART

10%

16

FAMİLY

12%

32

PLATİN

14%

52

PROFESSIONAL

16%


Bir defa elde edilen yüzdelik dilim, alt yüzdeliklere düşüş göstermez. Kişiler ürünlerinde yükseltmeye gittikleri takdirde ise takım bonusları yükseldikleri seviyenin yüzdelik diliminden hesaplanır. Fakat distribütörlerin aktif olmadıkları aylarda, bu kazançtan gelir elde etme hakları yoktur.

3.5: Bonus Aktiflik
Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete iki yeni distribütör dahil (Mini Set’lik) eden (kısa ve uzun hattı fark etmeksizin) ve bu temsilcilerin ödemelerini kredi kartı, nakit, eft/havale yöntemleri ile ödemeleri durumunda, distribütör ikinci dahil ettiği distribütörün giriş tarihinden itibaren, sonraki aktifliğini ücretsiz olarak hak etmiş olur. Bu kişilerin kayıtlarını Standart Set’likten yapmış olur ise aktifliğinin yanında istediği 1 paket ürün hediyesi ile beraber takdim edilmektedir.
3.6: 4L Liderlik Geliri
Aktif olduğunuz ay içinde, 1.sıra üyelerinizden 4 adet aktif üyenizin olması (yeni/eski üye olması farketmez) ve 1. ve 2. sıra üyelerinin toplamda 10 standart Set’lik ciro yapan distribütör ay sonunda (aktiflik bitiminde) 1050 TL nakit ödülü kazanır. Bu kazanç sistemi aylık olmakla beraber, her ay tekrarlanabilir ve aktifliğin bitimine müteakip distribütörlerinin cüzdanlarına hak ettiği nakit olarak yatırılmaktadır.
3.7: Aile Kullanım Teşviki
Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete Family Set lik paketten bir yeni distribütör dahil eden kişiye 1 paket ürün, Platin Set’lik dahil eden kişiye 1 paket  ve Professional Set’lik  yeni dahil edilen distribütör için de istediği 2 paket ürün hediye edilecektir.
Not: Bir ay içerisinde hak edilecek hediye ürün adedi en fazla 2 adettir. 
Not: Hediye Ürün/ürünlere hak kazanıldıktan sonraki ilk siparişte  hangi ürün tercih edilirse o ürün/ürünler gönderilecektir. 
3.8: Saha Destek Geliri
 Bir takvim ayı  boyunca kurumsal kazanç planında belirtilen cirolara  ulaşıldığında takip eden aybaşında kazanılan gelir  cüzdana yansıtılır. Saha Destek Geliri ilk ay sağlandığında aylık olarak ciro çevrildiği sürece devam eder.                  

 3.9: Kariyer Geliri
Şirket Kurumsal Kazanç Planı’nda belirtilen kariyere ulaşmış distribütörlerine, Kurumsal Kazanç Planı’ndaki cirolara (her iki koldan kısa kola göre) bir defaya mahsus olarak, cüzdanlarına yatırmayı taahhüt eder.

3.10: Binary Eşleşme Geliri
 Şirket, kazanılmış kariyere istinaden, distribütörlerine alt ekiplerinin takım geliri kazançlarına göre şirket tarafından belirlenmiş yüzdelik dilimler çerçevesinde ödemeler yapar. Bu ödemeler, o ay elde edilmiş kariyer basamağına göre artabilir veya azalabilir. Aşağıda bahsi geçen kariyer planı her ayın 1-15 ve 15-30 şeklinde yeniden başlamak sureti ile o ay içinde yapılmış toplam kısa kol cirosu temel alınarak ödenir. Eşleşme bonusu komisyonunda uzun kol ve kısa kol dengesinde en az 1 (bir) er aktif ön sıra distribütör olması şartı aranmaktadır.

  

DERİNLİK EŞLEŞTİRME GELİRİ

Presenter

Trainer

Director

Bronz Director

Silver
Director

Gold
Director

Platin
Director

Diamond

Green
Diamond

Blue
Diamond

Red
Diamond

World
Diamond

 

10

10

15

15

25

40

50

50

50

50

50

50

 
 

5

5

10

10

10

10

15

15

15

25

25

 
           

5

5

10

15

10

15

 
                 

5

5

10

 

Derinlik eşleştirme gelirinden yararlanmak için (Silver Director ve üzeri kariyerler için) 4 Liderlik gelirini kazanmış olmak gerekir.

 

Bölüm 4- Ödemeler:

 

4.1: Şirket distribütörlerine sunmuş olduğu cüzdan sistemi üzerinden ilk ödemesini gerçekleştirir. Distribütör cüzdanında var olan gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve puansal hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını ödeme olarak almak istediğinde öncelikle hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Numaralı kişiye ait bir banka hesabını ödeme için şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin noter onayı olması durumunda şirket hesap sahibinin haricinde bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder.
4.2: Şirketten distribütörlerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden distribütörleri vergi mükellefi değiller ise %20 Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek onlar adına devlete ödenecek olup, kalan tutar distribütörün banka hesabına havale / EFT  olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00- TL ödeme talep eden distribütör %20- oran olan 200 TL Stopaj kesilerek devlete, kalan tutarın da 800 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3: Şirketten distribütörlerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilciler vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete  KDV dahil edilerek  fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına Türk Ticaret Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.  Örnek olarak 10.000,00 TL ödeme talep eden distribütör KDV dahil 10 000,00 TL tutarında fatura kesmek durumundadır. KDV oranı çeşitliliğine göre değişiklik göstermesi durumunda uygun olan KDV oranı ile fatura kesilecektir.
Şirket vergi mükellefi distribütörlerinin vergi beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi distribütörlerine ödeme yapılmayacaktır. Şirket vergi borcu olan distribütörlerinin ödemelerini distribütörün vergi dairesine vergi borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.
4.4: Gerekli görüldüğü durumda şirket distribütörlerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
4.5: Şirketin ödeme günü her hafta Çarşamba günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem üzerinden her hafta salı günü saat 23.59’a kadardır.   Bu saat ve tarihten sonra gelen ödeme talepleri bir sonraki ödeme döneminde şirket tarafından ödenecektir. Ödeme talep eden distribütörlerinin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan bir sonraki haftanın Çarşamba günü Havale / EFT olarak distribütörlerinin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek olarak 1. Hafta Salı günü saat 23.59’a kadar sistem üzerinden ödeme talebi yapan distribütör ödemesini 2. Hafta Çarşamba günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır. Resmi gün ve yoğunluktan kaynaklı ödeme gecikmeleri şirket tarafından haberdar edilecektir. 
4.6: Cüzdan rakamları üzerinde 500 TL’nin altındaki rakamların şirketten ödeme olarak talep edilemeyecektir. 500 TL 'nin üzerindeki rakamlar her hafta SALI günleri çekim talebi yapılacak olup, bir sonraki hafta ÇARŞAMBA günü mesai saatleri içinde şirketten ödeme talep eden distribütör ilgili vergileri düşülerek ödenecektir. Bu günün resmi tatile gelmesi durumunda ilk resmi günde ödenecektir.
4.7: BackOffice sisteminde aktif görünmeyen temsilciler, aktifliklerini gerçekleştirene kadar Cüzdan bakiyelerini nakit olarak talep edemezler. Fakat bu durum, BackOffice cüzdanlarında bulunan tutarları sistem içerisinde kullanmalarına engel teşkil etmemektedir.
4.8: Cüzdan üzerinden bir başka distribütöre transfer edilememektedir. Ancak ve ancak bu işlem sisteme yeni giriş yapılacak bir distribütör var ise onun ödemesi gerekli kanuni kesintiler yapıldıktan sonra yapılabilecektir. Bunun haricinde cüzdan üzerinden para transferi sistem olarak da mümkün değildir.
4.9: Türkiye dışı distribütörlerinin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkânları kullanarak distribütör ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.

Bölüm 5- Distribütör / Sponsorluk Hakkının Sona Ermesi

5.1: Bir distribütör, distribütörlük hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey grubu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren distribütörün sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.
5.2: Ödül tazminat planına göre belirlenen distribütörlük hakları sadece gerçek kişiler için geçerli olup, şirketimiz distribütörleri, kanunen kısıtlı kabul edilmeyen ve hukuk önünde zihin yönünden eksik görülmeyen gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda her bir distirbütör sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen distribütör hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen distribütörlerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır.
5.3: Distribütörler 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda bulunan distribütörler için şirket haklarını saklı tutar.

Bölüm 6- Şirketten Ürün Temini

6.1: Stoklama ve müşterek satın almalar distribütörlerimize kesinlikle tavsiye edilmemektedir.
Genel olarak stoktaki ürünlerinizin %75’ i satılmadan ya da kullanılmadan yeni sipariş verilmemelidir.
6.2: Distribütörleri ürün ve basılı malzeme siparişlerini direkt olarak Şirketin Genel Merkezine vereceklerdir. Ayrıca distribütörleri online olarak www.lifepatch.com.tr ve sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek alışveriş yapabilir yeni kişisel ürün temsilciliği temsilcilikleri verebilir. Şirket Genel Müdürlüğü tarafından zaman içerisinde ürün merkezlerinin belirlenmesi durumunda distribütörleri, ürün ve basılı malzeme siparişlerini bu ürün merkezlerine de verebileceklerdir. Bu merkezler şirket tarafından ilgili web sitelerinde duyurusu yapılarak ürün temsilcilere duyurulacaktır.
Şirket sadece, bizzat tarafınızdan ve;
• Şirket merkezine gelerek verdiğiniz siparişleri,
• www.lifepatch.com.tr internet sitesindeki ilgili alanlardan verdiğiniz siparişleri,
• Elektronik posta göndermek sureti ile verdiğiniz siparişleri dikkate alacaktır.
6.3: Bir distribütörün üçüncü bir kişiden kendisi adına sipariş vermesini ve/veya siparişini teslim almasını istemesi halindeki sorumluluk, o distribütöre aittir.
6.4: Distribütörlük başvurusu onaylandığında yapılacak Distribütörlük girişleri tutarındaki ürün alımı dışında müteakip bütün siparişleri için minimum sipariş tutarı yoktur. Basılı evrak alımı, bu siparişlere dâhil edilmez.
6.5: Ay için üretilen cirodan tazminata hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin gerekli ödemeleri ile birlikte, o ayın son günü iş saatinin bitmesinden önce şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm sıkıntı ve problemleri engellemek açısından bütün distribütörlerinin siparişlerini, ayki son sipariş tarihinden daha önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir www.lifepatch.com.tr internet sitenizden her gün TL cirolarınızı kontrol edebilirsiniz.
Yeterlilik sağlama ve kariyer atlamanın son günü geç ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem görmeyen siparişlerden şirket sorumlu değildir.
6.6: Eğer sipariş distribütör tarafından şahsen teslim alınmayacak ise, siparişin sevkiyatı için gereken işlemlerin, siparişin verilmesi anında yazılı olarak şirket merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
6.7: Her bir sipariş için, siparişi veren distribütör tarafından teslim alınması anında veya daha önce aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılarak ödemenin yapılması gerekmektedir. Siparişinin tüm tutarının tek bir yöntem ile ödenmesi zorunludur. Açık ve/veya cari hesap yöntemi ile kesinlikle çalışılmamaktadır. Siparişin teslim edilebilmesi için ödemenin mutlaka yapılmış olması ön şarttır.
• Şirket merkezinden elden teslimat halinde nakit olarak makbuz karşılığı veya kredi kartı ile,
• lifepatchinternatinol.com internet sitelerinden, kendi kullanıcı adı ve şifreniz ile yapacağınız, cüzdan, mail order veya sanal pos ödeme yöntemi ile,
• Otomatik ödeme talimatı ile.
KREDİ KARTI İLE YAPILACAK ÖDEMELERDE, BAŞKA BİR KİŞİNİN KREDİ KARTININ KULLANILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. BUNDAN DOĞACAK PROBLEMLERDEN ÖTÜRÜ, ŞİRKET HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SORUMLULUK TAMAMEN ŞAHSIN KENDİNE AİTTİR. BU DURUMUN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA CEZAİ ŞART UYGULANACAKTIR VE TEKRARI DURUMU İSE, TEMSİLCİLİĞİN İPTALİNE NEDEN OLACAKTIR.

Bölüm 7- İade/İptal Şartları:

7.1: Satın alınan bütün ürünlerin fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde derhal şirket merkezine bilgi verilmesi gerekmektedir. Distribütör bir kez ödemeyi yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin bir kuryeden veya hizmet merkezinde teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine (24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.
7.2 Ürün iadeleri ancak ürünlerin ayıplı olması durumunda yapılabilecektir. Ürün iadesi durumlarında para iadesi yapılmamakta (Distribütörlük anlaşması fesih edilmediği sürece ), iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler verilecektir. Farklı bir ürün ile değişim yapılmamaktadır.
7.3 Bir ay içerisinde bir sponsorun ekiplerinde birinci sıra kayıtları içinde toplamda üç adet cayma hakkı kullanılması durumunda şirket sponsora yazılı uyarı verecektir ve sponsoru denetlemeye alacaktır. Takip eden aylarda bu durumun tekrar yaşanması durumunda şirket sponsorun şirketle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir ve kötüye sistem kullanımı tespit edildiği için fesih edilen distribütöre herhangi bir nam ve komisyon adı altında ödeme yapılmayacaktır. Fesih anına kadar şirkete vergi mükellefi olarak fatura kesmiş ise de bu faturalar distribütöre iade edilecek ve işleme alınmayacaktır.

Bölüm 8- Ürünlerin Müşterilere Perakende Olarak Satışı:

30 Günlük Memnuniyet Garantisi
8.1: Şirket, distribütörleri ve nihai tüketiciler tarafından satın alınan ürünleri, şirket ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca garanti etmektedir.
8.2 Distribütörlerinin, müşterinin ürünü satın alma tarihini gösteren “Garanti Teslimat Makbuzu “ düzenlemeleri gerekmektedir. Garanti süresi bu tarihten itibaren (30) günün geçmesi ile sona erecektir. Sair hukuki haklar bundan etkilenmemektedir.
8.3: Garantinin uygulanması sırası, müşteri, distribütör ve şirkettir.
8.4: Ürünü satmış ve satışın karşılığını tahsil etmiş olan distribütör, kendisi tarafından geçmiş (30) gün içinde satılmış bulunan herhangi bir ürünün satış fiyatının %100’ünün kendi tüketici müşterisine geri ödenmesinden sorumludur. Müşterilerin memnun olmadıkları ürün ile ilgili Garanti Teslimat Makbuzu ve kalan ürün ve boş paket de dahil olmak üzere, paketleri iade ederek bu malı satın almış olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Şirketin aynı distribütör tarafından tekrarlanan ürün iadesini reddetme hakkı vardır.
8.5: Bölüm 6’da bahsedilen ve distribütör tarafından teslim alınması gerekenlerin, distribütör tarafından teslim alınması ve ilk satın alındıkları tarihten itibaren 7 gün içerisinde bunların şirket merkezine iade edilmesi gerekmektedir. Şirket bunların yerine yeni ürünler verecek olup, bunları başka ürünler ile değiştirmeyecektir.
8.6: Tüketici müşterinin distribütöre başvurması, fakat distribütörün garantiye itibar etmemesi halinde, tüketici müşteri (30) günlük garanti süresinin sona ermesini takip eden ilk (7) gün içerisinde satın almış olduğuna dair kanıtlar ile birlikte, doğrudan şirkete başvurabilecektir. Bu kanıtların ve eğer varsa kalan ürünlerin ve ambalajların alınması üzerine şirket, kendi takdirinde olmak üzere, ürün yerine, aynı ürünün yenisini verebilecek veya satış fiyatını geri ödeyebilecektir.
8.7: Bir distribütör (30) günlük garanti hükümleri gereğince perakendeci bir müşteriye ödeme yapmaması ve bu ödemenin şirket tarafından yapılması halinde, şirket şikayetin ortadan kaldırılması amacıyla tüketici müşteriye ödenen tutarı, distribütörün komisyon ödemesinden kesmek hakkını saklı tutar. Bununla beraber şirket, bu tür iddiaları distribütöre yönlendirerek, olayın distribütör vasıtası ile çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir.
8.8: Yukarıdaki iade hükümlerinden yararlanabilmek için, ürünlerin satıştan önce açılmaması, etiketlenmemesi ve veya yeniden paketlenmemesi gerekmektedir. Distribütör tarafından satıştan önce bozulan paket yapısı veya değiştirilen ürün adet miktarları olması durumunda şirket sorumluluk kabul etmemektedir.

Bölüm 9- Reklam:

9.1: El ilanları da dâhil olmak üzere reklam, pahalı ve boşa zaman harcanmasına sebep olabilir. Distribütör reklam verme konusunda kendi uhdesinde olmak üzere reklam vermeyi tercih edebilir. Bu tercihe istinaden reklamlarında hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüz yüze konuşmak şirketin işinde en yararlı yöntemdir. Buna rağmen reklam yapmak isteyen tüm distribütörlerinin, öncelikle bütün reklamların yasal, nezih ve dürüst olmasına dikkat etmesi ve hangi çeşit reklam yapacak olursa olsun şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekmektedir.
9.2: Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış olan reklâmları kullanan distribütörleri, reklâmlardan kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Eğer bir distribütör, diğer distribütörleri veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa, bu davette toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara açıkça ve yazılı olarak anlatması gerekir. Davetlilere bağlantı kurdukları kişi hakkındaki detaylar; bu kişinin telefonu, faks numarası ve eğer var ise elektronik posta adresleri verilmelidir.
9.3: Distribütörlerinin başka reklam malzemeleri yaratmak istemeleri durumunda, bunları kullanmadan reklam ilkelerine uygun olup olmadığını araştırmaları ve sonrasında Şirket genel merkezinden yazılı onay almaları gerekmektedir.
9.4: Reklam ve/veya diğer bütün mecralarda distribütör tarafından verilen abartılmış ve gerçek olmayan tüm bilgiler şirket ilkelerine aykırıdır. Distribütör vereceği reklamlarında öncesi sonrası görselleri, başkalarına ait telif hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
9.5: Başkalarının kendilerine ödeme yapılacağı ve/veya mali kazanç sağlanacağı sözü ile bu sisteme katılmaya ikna edilmesi kesinlikle yasaktır.
9.6: Aşağıda bulunan maddelerin, şirket ilkeleri ve Türk Hukuk Mevzuatı gereği temsilcilerimiz tarafından icra edilmesi durumunda, cezai işlem uygulanacaktır.
• Sosyal medya paylaşımlarında, haslık adı ve tedavi eder, hastalığı iyileştirir, sağlığa iyi gelir vb aynı anlama gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,
• Herhangi bir mecrada ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, sağlık bantları gibi tedavi edici anlamına gelen her türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin yapılması,
• Her türlü mecrada öncesi/sonrası paylaşımlarının yapılması,
• Şirketimizin tescilli markalarının tamamının veya bir kısmının (Life Patch ve bütün diğer tescilli markaların) adının geçtiği bir sosyal medya grubu, sosyal medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması. Söz konusu maddelerden herhangi birinin birinci ihlali, temsilcilik hakkının 3 ay süre ile askıya alınması ve paylaşımların devam etmesi, süresiz ürün temsilciliği haklarının feshi cezası ile sonuçlanacaktır.

Bölüm 10- Bayilik Değişiklikleri ve Devir Şartları:

10.1: Şirket genel müdürlüğü tarafından devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş olmadıkça, miras yolu ile gerçekleştirilenler hariç, diğer tüm Distribütörlük devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.
10.2: Bir distribütör hayatta olduğu sürece, distribütörlüğünün başka bir kişiye devir edilmesi yasaktır. Bu tür bir devir için şirket yönetim kurulu bütün durumları ve şartları gözden geçirecek ve bu devir ancak kurulun yazılı onay verilmesinden sonra yürürlüğe girebilecektir. Bu onayın verilip verilmeyeceği tamamıyla şirket Genel Müdürlüğünün inisiyatifindedir ve onay verme zorunluluğu yoktur. Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için bölüm 5 de tanımlandığı gibi kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.
10.3: Bir distribütörün “Yeniden Sponsorluk” dışında herhangi bir şekilde sponsor değiştirmesi Şirket İlkelerine aykırıdır. Sponsorların değiştirilmesi maksadı ile bir ikinci veya üçüncü distribütör müracaatlarının yapılması durumunda, bu müracaatlar şirket tarafından kabul edilmeyecek, Life Patch sadece şirkete yapılan ilk müracaatı, faaliyette olan şirket ilkelerine uygun olması şartı ile değerlendirmeye alacaktır.
10.4: Yeni bir sponsor altında başlamak üzere distribütörlükten istifa eden distribütörlerin bekleme süreleri (6) aydır. Eğer bir distribütör üyeliğini bitirmek istiyorsa bu isteğini şirket merkezine yazılı olarak bildirmelidir. İstifa işlemi, genel merkez tarafından istifa başvurusunun alındığı gün geçerli sayılacaktır. İstifa eden distribütör, kariyer seviyesini ve alt gruplarını o güne kadarki edinmiş olduğu tüm haklarını (stokunda bulunan ürünleri iade etme hakkı hariç ) kaybeder. 6 ay sonra distribütör, başvurusunu yeniden şirket genel merkezinin onayına sunabilir. Distribütörlerinin yeniden sponsorluk yapabilmesi için “Şirket ilkelerine tam olarak riayet edeceğine” dair beyanlarını içeren yazıyı şirket genel merkezinden temin ederek almalı, imzalayarak notere onaylatmalı ve şirket genel merkezine sunmalıdır. Böylece yeniden sponsorluk hakkını kazanan distribütör, yeni sponsorunun altında ürün temsilciliği sürecini başlatır.
10.5: Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda distribütör olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde şirketin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün temsilciliği, mahkeme tarafından atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin distribütör statüsünde kalacaktır.
10.6: İki ayrı sponsorluk hattının evlilik sebebi ile de olsa birleştirilmesi kabul edilmemektedir. Farklı iki hatta sahip Distribütörlükler, evlenme durumlarında, evlilik öncesi kurdukları Distribütörlük hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.

Bölüm 11- Temsilcilik Anlaşmasının Fesih Edilmesi Şartları:

11.1: Şirket tarafından fesih, Distribütörlüklerin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının ve şirketin ürünlerini dağıtmak imtiyazının sona erdirilmesidir. Fesih, şirket ilkelerinde tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden, ilgili ülkelerin kanunlarına uymayan eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Fesih ile gelir ve tazminat hak ediş geliri kazanma imkânı da sona ermektedir.
11.2: Feshin söz konusu olduğu her durumda şirket genel müdürlüğü konu üzerinde karar verecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. Fesih bu belgede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman distribütöre bu davranışı durdurmasını ve bundan vaz geçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer distribütör bu uyarıya gerekli özeni göstermez ve ihlalden derhal vaz geçtiğini ve ivedilikle durduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren iki gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, şirket distribütörün anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.
11.3: Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;
• Şirketimiz ürünleri haricinde herhangi başkaca bir ürünle çağrıştırıcı, bağdaşan, eşleşen veya aynı nitelikte olan bir mal ile birlikte bir şekilde reklamının yapılması,
• Benzer yasal olmayan veya ayıplı ürünlerin reklamının yapılması,
• Şirketin veya distribütörlerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,
• Diğer bir distribütörün olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,
• Şirket ürünlerinin kullanılması veya menfaatleri veya bir kişinin şirket distribütör olarak ne kazanabileceği konusunda yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,
• Şirket basılı malzeme ve/veya ürünlerinin perakende mağazalar, eczaneler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü başkaca işletmede satılmasına veya teşhir edilmesine doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin verilmesi.
• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin verilmesi.
• Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması ya da bu işlemlere yardımcı olunması,
• Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi,
• Distribütörlerin şirket veya distribütörleri hakkında yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz propaganda yapması.
• Temsilcinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü şahıslardan şirket adına ücret, çek, senet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere maddi kazanç talep etmesi.
• Şirket dâhilindeki şirket bilgilerini üçüncü gerçek veya tüzel şahıslar ile şirketin yazılı iznini almadan paylaşmak, ifşa etmek, şirket ilkelerine aykırı olarak açıkta bırakmak.
• Distribütörün Life Patch Kurucu üyesi olsun veya olmasın, şirket dahilinde bulunan distribütörlerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.
• Şirketin ve/veya şirkete ait diğer markalı ürünlerin marka değerini küçültecek her türlü davranış.
• Şirketin distribütörlerinin, farklı bir doğrudan satış veya network marketing şirketinin propagandası ve reklamını her türlü ortamlarda direkt veya dolaylı olarak yapması ve şirket tarafından haksız rekabet olarak kabul edilecek her türlü davranış söz konusu distribütörün birinci uyarıda BackOffice erişiminin (3) ay süre ile kısıtlanması, bu ihlalin devamı durumunda, süresiz olarak kapatılması ile sonuçlanacaktır.
11.4: Bir distribütör kendi ürün temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete (14) iş günü öncesinden yazılı bilgi vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı bildirimin şirket merkezine ulaşması tarihini takip eden (7.) gün sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır.
11.5: Ürün temsilciliğini sona erdiren distribütör, kazanç planındaki kariyerine ve zaman içinde kurmuş olduğu bütün alt düzeyini kaybeder.
11.6: Distribütörleri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse, sisteme katılma ile alakalı olarak şirkete ödemiş olduğu bütün paralar, şirket tarafından distribütöre iade edilecektir. Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;
• Kendisi tarafından satılmış olan mallar,
• Distribütöre teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan mallar,
• Distribütörün hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş mallar,
• İade edilmiş mallar sebebi ile distribütörlerine ödenmiş bulunan TL’ler ve bundan doğmuş tüm alacaklar distribütörlerinden düşülecektir.
11.7: İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.
11.8: Distribütör sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek isterse, Life Patch son bir ay boyunca distribütör tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan malları geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda belirtilmiştir;
• Distribütör tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,
• Distribütörlerinin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş malların bedeli kesilecektir,
• Mallar için distribütör tarafından tahsil edilmemiş olan TL. Ve bundan doğmuş tüm alacak tutarları kesilecektir,
• İade edilen malların yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.
11.9: Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli distribütörlerine aittir. Bu bedelin distribütörleri tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel ürün temsilciye ödenecek paradan kesilecektir.
11.10: Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, malların distribütörleri tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.

Bölüm 12- Fiyatlandırma:

12.1: Şirket ürünlerinin, distribütörleri tarafından yapılacak alışverişlerde fiyatlandırma politikası aşağıdaki gibidir;
•  (İlk Sipariş) Mini Set
•  (İlk Sipariş) Standart Set
•  (İlk Sipariş)  Family Set
•  (İlk Sipariş) Platin Set
•  (İlk Sipariş)  Professional Set
Distribütör en son hangi Set’ten ürün aldıysa bundan sonraki süreçte iki ve daha fazla adet ürün alması durumunda aynı fiyattan ürün almaya devam edebilir. Ürün fiyatlarını ve buna bağlı olarak kazanç planındaki yansımalarını şirket ekonomik şartlara göre değiştirebilir.
 12.3: Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, distribütörlerine bir ay önceden elektronik ortamda yazılı olarak bildirme şartıyla, saklı tutar.
12.4: Şirket Euro kurunu, Avrupa Merkez Bankası kurlarına endeksler. Bununla birlikte distribütörlerinin çalışma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, üst yönetimin aldığı karar doğrultusunda farklı bir kura sabitleyebilir.
12.5: Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi üzerinden hesaplanmıştır.

Bölüm 13- Çeşitli Hükümler:

13.1: Herhangi bir bilgi edinmek isteyen distribütörlerinin sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir.
13.2: Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya kazanç planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişikliğin takibi distribütöre aittir.
13.3: Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Ticari Teamüllerine tabii olacaktır. İşbu şirket ilkeleri kapsamında, şirket ile distribütörleri arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda
Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu madde yetki sözleşmesi yerine geçer.

Bölüm 14- Diğer:

13.4: Şirket, işinizi kurarken ve yürütürken uymanız gereken şirket ilkelerini yukarıda açıklamıştır. Her bir distribütör bu ilkeleri mutlaka bilmesi ve uygulaması zorunludur.