Bayilik (Üyelik) Sözleşmesi

Bayilik (Üyelik) Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

LIFE PATCH INTERNATIONAL MEDİKAL DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
ŞİRKET İLKELERİ
 

Bölüm 1- Tanımlar:


1.1: Life Patch International Medikal Dış Ticaret Ltd. Şti. veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.
1.2: Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine tüzel kişilik olarak 06.08.2020 tarihinde Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi NO:143/A   Atakum/SAMSUN adresinde başlamıştır. Halihazırda Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi No:18/4    İlkadım/SAMSUN adresinde faaliyetine devam etmektedir.
1.3: Ürün Temsilcisi: Şirkete her nevi yazılı ve/veya elektronik ortam sayesinde kayıt olmuş ve ürün alarak iş yapma hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir. Bundan böyle “Ürün Temsilcisi” olarak anılacaktır.
1.4: Sponsorluk: Ürün temsilcilerinin kendi pazarlama haklarının aynısına sahip olan ekip arkadaşlarına vermekle zorunlu oldukları iş yapma becerilerini artırıcı ve yönlendirici çalışmadır. Her bir ürün temsilcisi, kendi ekiplerine dâhil ettiği diğer ürün temsilcilerinin iş yapma becerilerini geliştirmek adına, onlara sponsorluk yapacağını, başlangıçtan itibaren kabul ve taahhüt etmiştir.
1.5: Network Marketing: Ağ pazarlama olarak ta bilinen bir satış formasyonudur.
1.6: TL: Şirket içinde iş yapan ürün temsilcilerinin ürün aldığı zaman sisteme yansıyan parasal değerlerine (Türk Lirası) verilen kısaltmadır.
1.7: Binary: İkili sistem network marketing pazarlama stratejisidir.
1.8: Kazanç Planı: Şirket tarafından belirlenmiş olan Ödül planına denir. Bundan böyle “Kazanç Planı” olarak adlandırılacaktır. Ödül planı, aktif ürün temsilcilerine kendi akredite satışları ve kendi sponsorluklarındaki grubun satışları için anlık, aylık ve üç aylık satış primi ve diğer ödülleri kazanması imkânını tanımaktadır. Şirketin Ödül planı ve teşvik programları, kişisel Ürün Temsilcilik hizmeti alarak, organizasyonunu sağlam bir şekilde tesis etmek üzere oluşturulmuştur.
Bu oluşuma, perakende olarak satış yapabilecek ürünlerin sponsorluğu ve satın alınması da dâhildir.
1.9: Kariyer: Şirket tarafından belirlenen ödül planı içinde iş yapan ürün temsilcilerinin ödül planında belirtilen hedefleri bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları unvanları belirler.
1.10: Komisyon: Ürün Temsilcilerinin şirket tarafından belirlenmiş olan ödül planına göre bireysel çabaları sonucunda anlık, aylık ve üç aylık ve e-ticaret yolu ile hakkettikleri kazançların genel adıdır.
1.11: Akredite Satış: Doğrudan şirketten satın alınan ürünlerin satışını tanımlar.
1.12: E-Ticaret: İnternet üzerinden şirketin tüm ürün temsilcilerine işlerini internet üzerinde de geliştirmelerine yönelik tahsis etmiş olduğu internet sitesi olan lifepatchinternational.com internet adresinde nihai tüketicilere yapmış olduğu satışların genel adıdır.
1.13: Cüzdan (Wallet): Şirketin tüm ürün temsilcilerine tahsis ettiği e-cüzdana verilen isimdir.

 

 Bölüm 2- Haklar ve Prensipler:

Genel Prensipler:

2.1: Şirket Life Patch International, kendi geliştirdiği veya AR-GE çalışmalarını yaptırdığı ürünlerin ve tescil edilmiş ve/veya edilecek markalarının tescilli malikidir. Bu markalar altında hiçbir nam ve unvan altında ürün temsilcileri hak sahibi olmamak ile birlikte resmi makamlarca tanınan şirket yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markaların herhangi bir mecrada (internet, yazılı, basın, sosyal medya vb) izinsiz kullanılması kesinlikle yasak olup, ürün temsilcilerinin bireysel hataları neticesinde doğacak hasarlardan şirket asla mesul değildir.
2.2: Ürün temsilcileri, resmi makamların belirlemiş olduğu çerçeve ve şirketin etik ilkelerine uymak koşulu ile her türlü tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetle ticaretlerini genişletme haklarına sahiptirler.
Şirket herhangi bir zaman diliminde ürün temsilcilerini denetleme ve/veya uyarı verme hakkını saklı tutmaktadır.
2.3: Ürün temsilcileri, yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer ürün temsilcilerine zarar verecek eylemlerde bulunamaz Bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin ürün temsilciliklerini uyarı yapmaksızın fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.
2.4: Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış olan sağlıklı ağrı bantları, zayıflama bantları, enerji bantları, enerji içecekleri, kahveler, kozmetik ürünler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ilgili medikal ürünlerin satışı ve dağıtımı faaliyetini yürütmektedir.
2.5: Şirket, bağımsız ürün temsilcilerini, ürünleri kullanımlarında ve perakende satışlarda cesaretlendirip, destekleyen bir içeriğe sahiptir. Şirket ürün temsilcilerine, sektördeki yüksek kaliteli ürünleri, onlara destek veren şirket personeli ve tazminat planı ile ulaştırır. Şirket sisteminde ürün temsilcilerinin kârı ve ekip pazarlaması en önemli unsurdur. Şirket, ürün temsilcilerine ve nihai tüketicilerine sunduğu ürünleri kullandırmak vasıtası ile yaşam kalitelerini yükseltmelerini amaçlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunar. Şirket, çalışmadan veya sadece başkalarının gayretlerine güvenerek ürün temsilcilerinin finansal başarıyı yakalayacağını hiçbir surette garanti etmez. Şirket tazminat planı, ürünlerin satışları üzerine kurulmuştur. Ürün temsilcisi, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir. Şirket, Ödül Planının önemli amacı, satışları yükseltmek ve şirketin yüksek kalitedeki ürünlerini ürün temsilcileri ve nihai tüketici ile paylaşmaktır. Ürün temsilcilerinin öncelikli olarak amacı, ürün temsilcilikleri vermek, satış organizasyonları kurarak satış yapmak ve şirketin ürünlerinin kullanımını artırmaktır. Şirket, kazanç planının her seviyesindeki bağımsız ürün temsilcileri her hafta perakende satış yapmaları için desteklenir ve teşvik edilir. Ayrıca Şirket, ürün temsilcilerinden gerçekleştirmiş oldukları satışlarının kayıtlarını tutmalarını istemektedir. Başarılı ürün temsilcileri pazar hakkındaki mevcut bilgilerini eğitim programlarına katılarak kazanıp, hem kendi kişisel perakende satışlarını artırırlar, hem de başkalarına sponsor olup onların satış yapmalarını da sağlarlar.
2.6: Şirket ürünlerini, tüketicilere satış yapmak ve teslim etmek üzere bağımsız ürün temsilcileri, kişisel ürün temsilciliği hizmeti alarak ödül planı aracılığıyla satmaktadır. Ödül planının bütün düzeylerinde bulunan ürün temsilcileri her hafta perakende satış yapması ve bu satışların kayıtlarını tutması zorunludur. Şirket tazminat planında dürüstlük, gelişmiş ülkeler ticari teamülleri ve bütünlük ilkeleri esas alınmış olup, herkese başarıya ulaşılması için eşit ve adil imkânlar azami oranda sunulmaktadır.
2.7 Şirket ilkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri göstermek, uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olamayan, yolsuz ve yasa dışı işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere belirlenmiştir.
2.8: Bu şirket ilkeleri gerekli görüldüğünde şirket yetkili organları tarafından değiştirilebilir, tadil edilebilir ve genişletilebilir, şirket bu hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler ürün temsilcilerine, şirketin resmi internet sitesi olan www.lifepatchinternational.com,  adresinde veya ürün temsilcilerinin şirkete beyan ettikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi yolu ile duyurulacaktır. Bütün ürün temsilcilerinin şirket ilkelerini bilmesi ve uygulaması zorunludur. Yapılan değişikliklerin değişiklik tarihi itibari ile yürürlüğe girdiğini ve bu değişiklikleri ürün temsilcilerinin ilgili web sayfalarından takip etmesi kendi sorumluluklarındadır. Şirket bu konuda ilgili sayfalarda değişiklikleri yayınladıktan sonra, ürün temsilcileri yeni etik ilkeleri prosedürleri ve politikaları zımnen kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda ürün temsilcilerinin bilgi eksikliği kabul edilmeyecektir.
2.9: lifepatchinternational.com adreslerinde bulunan kayıt formunu dolduran ve şirket tarafından onaylanan herkes, şirket markasının ve ürünlerinin bir ürün temsilcisidir ve şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.
2.10: Her bir ürün temsilcisi şirkete vermiş olduğu elektronik posta, sabit telefon, cep telefonu ve posta adresinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Gerek hukuki, gerekse iş akışı açısından yapılacak bütün yazışma ve haberleşmenin doğru bir şekilde sürmesi, kişilerin beyan edecekleri muhtelif iletişim bilgilerine muhtaçtır. Doğru verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, ürün temsilcisinin kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Ürün temsilcisi başlangıçta doğru ve eksiksiz vermiş olduğunu kabul ettiği iletişim bilgilerinin zaman içinde değişmesi (örnek taşınma vb.) durumunda, şirketi ivedilikle yazılı olarak haberdar edeceğini ve yeni iletişim bilgilerini şirket ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.
2.11: Her bir ürün, ürün temsilcilerinin KDV dâhil ürün alış fiyatları ile doğrudan Türk Lirası değeriyle satılacaktır. Ürünlerin ve şirketin tanıtımının sağlanmasına dair her türlü basılı malzemelerin herhangi bir TL değeri yoktur. Oluşan cirolar KDV’li tutar üzerinden hesaplandığından hakkedişler de KDV dahil tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Şirket ciroların TL değer üzerinden veya başka türlü hesaplama hakkını saklı tutar.
2.12: Herhangi bir ürün temsilcisinin, sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu yapılmadıkça, bir kez elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için herhangi bir şart bulunmamaktadır.
2.13: Herhangi bir ürün temsilcisi, ait olduğu sponsor grubundan, hakkaniyete uygun zorunlu durumlar dışında ve şirket tarafından uygun görülmediği sürece, haklarını başa bir kişiye devir edemez. Sadece zaruri durumlar ve şirketin nihai kararında uygun görmesi durumunda (Şirketin uygun görme zorunluluğu yoktur.) hesap devir işlemleri yazılı olarak gerçekleşir. Bu devir gerçekleştikten sonra eski ürün temsilcisinin ilgili hesapla alakalı geleceğe dönük hiçbir hakkı kalmamış olmasına rağmen, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlere dair hukuki sorumluluğu devam etmektedir.
2.14: Ürün temsilcilerinin, sponsorluğunu yapmakta olduğu ürün temsilcisi grup ya da gruplarından (e-ticaret komisyonu ve hızlı başlangıç bonusu komisyonu hariç) prim kazanabilmesi için, o ay içinde şirketten ürün alışverişinin olması gerekmektedir. Ürün temsilcisi aktif olmadığı aylar için söz konusu iki gelir modeli haricinde komisyon kazanamaz. Takip eden ay da tekrar aktif duruma geçen ürün temsilcisi geri dönük hafta veya aylardan komisyon talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu dönemlerde ekiplerinin ve kendisinin gerçekleştirmiş olduğu puanları pasif duruma geçtiğinde de silinmeyecektir. Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve puansal hareketlerden komisyon kazanamayacaktır.
2.15: Şirket ürün temsilcilerine ilk sipariş tarihinden sonra, aradaki farkı ödeyerek herhangi bir üst pakete geçme imkânı sağlar. Örn: (799 TL.) 4 paketlik sipariş vermiş ürün temsilcisi, siparişinin onay tarihinden sonraki bir tarihte aradaki farkı ödeyerek (7.999 TL) 52 adetlik ürün paketine yükselebilmektedir.
2.16: Ürün temsilcileri, alt ekiplerinde bulunan ürün temsilcilerinin kariyer durumlarına ve ekiplerinde oluşturdukları parasal (TL) hacmine göre kariyer kazanırlar. Buna göre, alt ekibinde, bir ay içeresinde her iki kolunda  ciro yapanlar aşağıdaki tablodaki kariyerleri ve kariyer ödüllerini kazanır.

Kariyer alma şartları


 2:17: Ürün temsilcileri TL puanlarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar. Ürün temsilcileri ödül planı uyarınca gerekli TL puanları toplayamamış olmaları durumunda şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 2.18: Şirket fiyat, TL veya uluslararası kur değişiklikleri hakkında en az ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.
2.19: Ürün temsilcileri, şirket ürünlerinin ve basılı malzemelerinin, herhangi bir perakende satış mağazasında, eczanede ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer her türlü işletmede sergilenmesine ya da sergilenerek satılmasına izin vermeyeceklerdir. Bu yerlerin sahibi ya da yöneticisi aslen şirket ürün temsilcisi olsa bile bu husus kesindir. Bu kişiler, şirket ürünlerinin satışına, kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve Şirket ilkelerine uygun olacak şekilde devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir ürün temsilcisinin sponsoru, şirket ilkelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi taktirde şirket ilkelerinden sorumlu kişi aynı zamanda sponsor olacaktır. Hizmet amaçlı kuruluşlar (medikal sağlık hizmeti veren kurumlar, güzellik salonları, sağlık kulüpleri vs gibi), bu kuralın istisnası olabilirler.
Bununla beraber satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve bu konuda şirketin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Şirket tarafından onay verilmesi halinde bu kuruluşların sadece hizmet verdikleri bölümlerinde şirket ürünlerinin teşhir edilmelerine ve satılmalarına izin verilecektir.
2.20: Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcisi olmayan üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar.
2.21: Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcileri ve üçüncü kişilerin ya da başkaca gerçek ve/veya tüzel kişilerin oluşturduğu web sitelerinde, kataloglarında veya her türlü elektronik ve/veya basılı görsel olgularda tanıtılamaz ve bu şekilde satışa arz edilemez. Bunun yapılması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.
2.22: Şirketimize ait olan tüm logolar, marka ve amblemler, marka haklarının korunmasına dair üye ülkelerce imzalanmış Madrid Protokolü, Türk Hukuk Mevzuatı için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu ve her bir ülkenin haksız rekabet ile markalarını koruyan hükümleri ile koruma altındadır. Aksi belirtilmediği sürece şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar. www.lifepatchinternational.com internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ek olarak söz konusu logo, marka ve amblemler, şirketin resmi sosyal medya hesaplarında da mevcut olmakla beraber aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.
2.23: Bir ürün temsilcisi, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek konularına özen göstermekle yükümlüdür. Şirket kendi tarafından yayınlanmış olanların dışında, ürün temsilcisi tarafından ürünlerin yararları hakkında yapılan bir beyan ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Özel Prensipler:

2.24: Şirket ile ürün temsilcisinin ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir. Bütün ürün temsilcileri bağımsız ürün temsilciliği almış kişilerdir. Bireysel işlerini, şahsi zamanlarını kullanarak, kendileri tarafından seçilecek araçlarla ve kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle (şirket ilkelerine uygun olması şartı ile ) yapacaklardır.
2.25: Tüzel kişiler ürün temsilcisi başvuru formu dolduramaz ve şirket ürün temsilcisi olamazlar.
2.26: Bir ürün temsilcisi kendisini Life Patch International bağımsız kişisel ürün temsilcisi olarak tanımlayabilecek olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Ürün temsilcileri hiçbir şekilde kendilerini bağımsız ürün temsilcilikleri dışında şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar.
2.27: Bağımsız ürün temsilcileri, kendilerine mal ve/veya hizmet verdikleri alıcıya, kendisinin şirketin bağımsız ürün temsilcisi olarak hareket etmekte olduğunu ve ürün temsilcisinin, temin edilen malların/hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden kişisel olarak sorumlu olduğunu belirtmelidir. Temin edenler adına düzenlenen faturaların ürün temsilcisinin kendi adresine gönderilmesi gerekmektedir. Şirket, bağımsız bir ürün temsilcisi tarafından herhangi bir alıcıya karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için herhangi bir şart altında sorumlu olmayacaktır.
2.28: Bir ürün temsilcisi şirket adına bir banka hesabı açmayacak ve kendisini şirket veya şirket yetkilisi olarak hiçbir şekilde tanıtmayacaktır.
2.29: Bir başka ürün temsilcisi tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış ve bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapılmış olan kişilere bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapmak yasaktır.
2.30: Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış 1. derecedeki veya yakın akrabalarını sponsor değiştirmek amacıyla başka bir ürün temsilcilere kaydetmek yasaktır. Tespit edildiği zaman tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorun altına kayıtla alınır. İşlemi yapılan ürün temsilcilere şirket ilkeleri uyarınca işlem yapılır.
2.31: Şirkette faaliyette olan bir ürün temsilcisine hiçbir nam ve kazanç adı altında iş teklifi yapılmayacak ve yapılması durumunda şirket tarafından olayın ilk gerçekleştiği zaman teklifi yapan ürün temsilcisine üç ay boyunca valet durdurma cezası verilecektir. Bu ceza ürün temsilcisinin takip eden üç ay boyunca şirketten komisyon alamayacağı hak edemeyeceği anlamına gelmektedir. Aynı olayın tekrar oluşması durumunda ürün temsilcisinin hesabı şirket tarafından tek taraflı durdurulacak ve şirketle ürün temsilcisi arasındaki sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.
2.32: Kişi şirketin ürün temsilcisi olmak için “Ürün Temsilcilik Başvuru Formunu” doldurmalıdır.
Doldurulan bu formun şirket merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Bu formun şirket tarafından onaylanması ve ürün temsilciliğinin onay tarihini takip eden (7) gün içinde ve ilk ürün alımını gerçekleştirmesi üzerine şirket bu kişiye şirket ilkelerinde ayrıntılı olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve tazminat planındaki ödemeyi, ürün temsilcisinin şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder. Ayrıca lifepatchbackoffice.com ve katilimciadi.lifepatchbackoffice.com sayfasından sponsor tarafından yönlendirilerek benzer işlemler tekrarlanarak elektronik olarak ürün temsilcilik şartları oluşturulur.
2.33:ÜrünTemsilcilik Başvuru Formunu imzalayan ve lifepatchinternational.com sayfasından giriş kodu alan her bir ürün temsilcisi Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Şirketten her ürün satın alınması, Şirket ilkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesi anlamına gelmektedir.
2.34: Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir. Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.
2.35: Ürün temsilcisi olmak için pasif kayıt açan ürün temsilcileri kayıt tarihini müteakip 30 gün içinde e-ticaret sitesinden satış yapmak, bayii ürünlerinden birine sahip olmak ya da bayilik vermek faaliyetlerinden hiç birini gerçekleştirmez ise hesap şirket tarafından devralınır ve hesap sahibi bu konuda peşinen hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bölüm 3- Ödül Planı ve Kazançlar:

3.1: Şirket tazminat planı içinde e-ticaret satışları ve hızlı başlangıç bonusu haricinde olan tüm komisyonlar Bronz Director kariyerinden önce başlamayacak olup Bronz Director kariyeri tazminat planının ilk kariyer basamağına verilen isimdir. E-Ticaret satışları ve hızlı başlangıç bonusu ürün temsilcisinin aktif olup olmadığına bakılmaksızın ürün temsilciye ödenmektedir.

3.2: E-Ticaret Kazancı

Şirketin ürün temsilcilerine tahsis etmiş olduğu lifepatchbackoffice.com internet mecrası üzerinden nihai tüketiciye satış yapıldığı zaman oluşan komisyondur. Her bir ürün temsilcisinin kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği satışlar, kargo ücreti ve kanuni kesintiler düşüldükten sonra sadece kendilerine yansıtılacaktır. Örnek olarak 118- TL KDV dahil bedelle internet sitesinden gerçekleştirilen bir nihai tüketici satışı için komisyon KDV hariç bedel üzerinden 100- TL üzerinden taksim edilecektir. Bu satışın toplam cirosu üzerinden ürün bedeli ve KDV düşülerek ürün temsilcisinin cüzdanına (waletine) yatırılacaktır. Böylece ürün temsilcileri internet üzerinden yapılacak her türlü E-Ticaret satışı neticesinde KDV Hariç bedel üzerinden satılan ürün bedeli düşülerek komisyona sahip olacaklardır. Bu satışlarda yazılı basılı materyal, Promosyon malzemeleri vb. gibi malzemeler her hangi bir komisyon oranına sahip değildir.

3.3: Referans bonusu

Ürün temsilcisi kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi ürün temsilcisi olarak şirket ödül planına dahil etmesi durumunda yeni ürün temsilcisinin giriş yaptığı ürünün TL üzerinden  %20 si ve 2.sıralarının yapmış olduğu kayıtlardan %5’i TL olarak anında mevcut ürün temsilcisinin cüzdanına  Türk Lirası olarak aktarılır.
3.4: Takım Bonusu: Ürün temsilcilerinin, o güne kadar vermiş oldukları en yüksek hacimdeki siparişlerine istinaden takım bonusu kazançlarına yönelik yüzdelik dilimleri belirlenir ve o yüzdelik dilime göre kısa kol dengesinden prim ödemesi alırlar.
Bu ödemenin alınması için;
• Kısa kolda minimum o ay 2.500 TL
• Bireysel kayıtlarında sağ ve sol kolda bir (1)’er aktif ön sıra olmalıdır.

PAKETE GÖRE FLASH-OUT BINARY GELİRLERİ  

 

PAKETE GÖRE FLASH-OUT BINARY GELİRLERİ 

PAKET ADEDİ

PAKET TUTARI

FLASH-OUT LİMİTLERİ

2

499 TL

10.000 TL

4

799 TL

25.000 TL

16

2.699 TL

100.000 TL

32

5.199 TL

300.000 TL

52

7999 TL

500.000 TL


 • Takım bonusu aylık maksimum 500.000 TL’ya kadar tahsil edilebilir.
Bu oranlar sırası ile aşağıdaki tabloda ürün temsilcisinin en sonvermiş olduğu siparişlere göre yanlarında yazan oranlar olarak belirlenmiştir.

BİNARY EŞLEŞME PRİMİ

PAKET ADEDİ

PAKET TUTARI

BİNARY YÜZDESİ

2

499 TL

7%

4

799 TL

10%

16

2.699 TL

12%

32

5.199 TL

14%

52

7.999 TL

16%


Bir defa elde edilen yüzdelik dilim, alt yüzdeliklere düşüş göstermez. Kişiler ürünlerinde yükseltmeye gittikleri takdirde ise takım bonusları yükseldikleri seviyenin yüzdelik diliminden hesaplanır. Fakat ürün temsilcilerinin aktif olmadıkları aylarda, bu kazançtan gelir elde etme hakları yoktur.

3.5: Bonus Aktiflik
Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete iki yeni ürün temsilcisi dahil (499 TL lik) eden (kısa ve uzun hattı fark etmeksizin) ve bu temsilcilerin ödemelerini kredi kartı, nakit, eft/havale yöntemleri ile ödemeleri durumunda, ürün temsilcisi ikinci dahil ettiği ürün temsilcisinin giriş tarihinden itibaren, sonraki aktifliğini ücretsiz olarak hak etmiş olur. Bu kişilerin kayıtlarını 799 TL.lik paketten yapmış olur ise aktifliğinin yanında istediği 1 paket ürün hediyesi ile beraber takdim edilmektedir.
3.6: 4L Liderlik Bonusu
Aktif olduğunuz ay içinde, 1.sıra üyelerinizden 4 adet aktif üyenizin olması (yeni/eski üye olması farketmez) ve 1. ve 2. sıra üyelerinin toplamda 8.000 TL ciro yapan distribütör ay sonunda (aktiflik bitiminde) 550 TL nakit ödülü kazanır. Bu kazanç sistemi aylık olmakla beraber, her ay tekrarlanabilir ve aktifliğin bitimine müteakip ürün temsilcilerinin cüzdanlarına hakkettiği nakit olarak yatırılmaktadır.
3.7: Aile Kullanım Teşviği
Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete 2.699 TL.lik paketten bir yeni ürün temsilcisi dahil eden kişiye 1 paket ürün, 5.199 TL.lik dahil eden kişiye 1 paket  ve 7.999 TL.lik  yeni dahil edilen ürün temsilcisi için de istediği 2 paket ürün hediye edilecektir.
Not: Bir ay içerisinde hak edilecek hediye ürün adedi en fazla 2 adettir. 
Not: Hediye Ürün/ürünlere hak kazanıldıktan sonraki ilk siparişte  hangi ürün tercih edilirse o ürün/ürünler gönderilecektir. 
3.8: Saha Destek Primi
 Bir ay boyunca aşağıda kariyerleri ve ciroları belirtilen primler ay tekrarı olmaksızın marketing planda olduğu şekliyle takip eden ay başında ödenir. Saha Destek Primi ilk ay sağlandığında aylık olarak ciro çevrildiği sürece devam eder.

 

 

SAHA DESTEK PRİMİ

KISA KOL PUANI

SAHA DESTEK PİRİMİ

   

250.000 TL

2.500 TL

500.000 TL

5.000 TL

1.000.000 TL

7.500 TL

1.500.000 TL

10.000 TL

 

 


 3.9: Kariyer Bonusu
Şirket aşağıda belirtilen kariyere ulamış ürün temsilcilerine, karşılığında belirtilen ücretleri bir defaya mahsus olarak, elektronik cüzdanlarına yatırmayı taahhüt eder.

KARİYERLER

 

 

 

 

 

 

KISA KOL PUANI

6.000 TL

KARİYER ÖDÜLÜ

0 TL

KARİYERLER

APPRENTICE

 

 

 

 

13.000 TL

0 TL

PRESENTER

 

 

 

 

26.000 TL

0 TL

TRAİNER

 

 

 

 

48.000 TL

0 TL

DİRECTOR

 

 

 

 

80.000 TL

1.250 TL

BRONZ DİRECTOR

 

 

 

 

160.000 TL

2.500 TL

SİLVER DİRECTOR

 

 

 

 

385.000 TL

5.000 TL

GOLD DİRECTOR

 

 

 

 

700.000 TL

10.000 TL

PLATİN DİRECTOR

 

 

 

 

1.170.000 TL

15.000 TL

DİAMOND

 

 

 

 

1.560.000 TL

25.000 TL

GREEN DİAMOND

 

 

 

 

2.700.000 TL

40.000 TL

BLUE DİAMOND

 

 

 

 

4.700.000 TL

75.000 TL

RED DİAMOND

 

7.800.000 TL

120.000 TL

WORLD DİAMOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10: Eşleşme Bonusu
 Şirket, kazanılmış kariyere istinaden, ürün temsilcilerine alt ekiplerinin takım bonusu kazançlarına göre şirket tarafından belirlenmiş yüzdelik dilimler çerçevesinde ödemeler yapar. Bu ödemeler, o ay elde edilmiş kariyer basamağına göre artabilir veya azalabilir. Aşağıda bahsi geçen kariyer planı her ay yeniden başlamak sureti ile o ay içinde yapılmış toplam kısa kol cirosu temel alınarak ödenir. Eşleşme bonusu komisyonunda uzun kol ve kısa kol dengesinde en az 1 (bir) er aktif ön sıra ürün temsilcisi olması şartı aranmaktadır.
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERİNLİK EŞLEŞTİRME PRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenter

Trainer

Director

Bronz Director

Silver
Director

Gold
Director

Platin
Director

Diamond

Green
Diamond

Blue
Diamond

Red
Diamond

World
Diamond

CİROLAR TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000

26.000

 48.000

80.000

160.000

385.000

700.000

1.170.000

1.560.000

2.700.000

4.700.000

7.800.000

DERİNLİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

15

15

25

40

50

50

50

50

50

50

 

5

5

10

10

10

10

15

15

15

25

25

 

 

 

 

 

 

5

5

10

15

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

10


Derinlik eşleştirme priminden yararlanmak için (Silver Direktör ve üzeri kariyerler için) 4 Liderlik bonusunu kazanmış olmak gerekir.
3.11:Dünya Cirosu kazanç sistemi
Şirketin tüm dünyada çevrilen cironun%1 aşağıdaki şekilde 12 ayda kez hak eden distribütörlere dağıtılır. Bu ödülü hak etmek için aynı kariyerin 12 ayda en az 2 kez tekrarlanması gerekir. Aynı skoru birden çok kişinin yapması durumunda ödül kişiler arasında eşit şekilde bölüşülür.

 DÜNYA CİROSU
ŞİRKETİN TÜM DÜNYADA ÇEVİRİLEN CİRONUN %  1‘İ HER 12 AYDA 1 KEZ HAK EDEN DİSTRİBİTÖRLERE DAĞITILIR …  12 AY İÇERİSİNDE AYNI CİROYU 2 KEZ TEKRAR ETME DURUMUNDA HAK KAZANILIR

 

DÜNYA CİROSU                                   PAYI

DIAMOND

0,5  PAY

GREEN DİAMOND

1  PAY

BLUE DİAMOND

2 PAY

RED DİAMOND

3  PAY

WORLD DİAMOND

4 PAY

 

Bölüm 4- Ödemeler:

4.1: Şirket ürün temsilcilerine sunmuş olduğu valet sistemi üzerinden ilk ödemesini gerçekleştirir. Ürün temsilcisi walletinde var olan gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve puansal hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını ödeme olarak almak istediğinde öncelikle hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Numaralı kişiye ait bir banka hesabını ödeme için şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin noter onayı olması durumunda şirket hesap sahibinin haricinde bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder.
4.2: Şirketten ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilcileri vergi mükellefi değiller ise %20 Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek onlar adına devlete ödenecek olup, kalan tutar ürün temsilcisinin banka hesabına havale / EFT  olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00- TL ödeme talep eden ürün temsilcisi %20- oran olan 200 TL Stopaj kesilerek devlete, kalan tutarın da 800 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3: Şirketten ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilciler vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete  KDV dahil edilerek  fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına Türk Ticaret Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.  Örnek olarak 10.000,00 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi KDV dahil 10 000,00 TL tutarında fatura kesmek durumundadır. KDV oranı çeşitliliğine göre değişiklik göstermesi durumunda uygun olan KDV oranı ile fatura kesilecektir.
Şirket vergi mükellefi ürün temsilcilerinin vergi beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi ürün temsilcilerine ödeme yapılmayacaktır. Şirket vergi borcu olan ürün temsilcilerinin ödemelerini ürün temsilcisinin vergi dairesine vergi borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.
4.4: Gerekli görüldüğü durumda şirket ürün temsilcilerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
4.5: Şirketin ödeme günü her hafta Çarşamba günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem üzerinden her hafta salı günü saat 23.59 ‘ye kadardır.   Bu saat ve tarihten sonra gelen ödeme talepleri bir sonraki ödeme döneminde şirket tarafından ödenecektir. Ödeme talep eden ürün temsilcilerinin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan bir sonraki haftanın Çarşamba günü Havale / EFT olarak ürün temsilcilerinin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek olarak 1. Hafta Salı günü saat 23.59’a kadar sistem üzerinden ödeme talebi yapan ürün temsilcisi ödemesini 2. Hafta Çarşamba günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır. Resmi gün ve yoğunluktan kaynaklı ödeme gecikmeleri şirket tarafından haberdar edilecektir. 
4.6: Cüzdan rakamları üzerinde 250 TL’nin altındaki rakamların şirketten ödeme olarak talep edilemeyecektir. 250 TL 'nin üzerindeki rakamlar her hafta SALI günleri çekim talebi yapılacak olup, bir sonraki hafta ÇARŞAMBA günü mesai saatleri içinde şirketten ödeme talep eden ürün temsilcilerine ilgili vergileri düşülerek ödenecektir. Bu günün resmi tatile gelmesi durumunda ilk resmi günde ödenecektir.
4.7: BackOffice sisteminde aktif görünmeyen temsilciler, aktifliklerini gerçekleştirene kadar Cüzdan bakiyelerini nakit olarak talep edemezler. Fakat bu durum, BackOffice cüzdanlarında bulunan tutarları sistem içerisinde kullanmalarına engel teşkil etmemektedir.
4.8: Cüzdan üzerinden bir başka ürün temsilcisine transfer edilen tutarlar şirket tarafından ödemesi gerçekleştirilmeyecek tutarlardır. Ancak ve ancak bu işlem sisteme yeni giriş yapılacak bir ürün temsilcisi var ise onun ödemesi gerekli kanuni kesintiler yapıldıktan sonra yapılabilecektir. Bunun haricinde cüzdan üzerinden para transferi sistem olarak da mümkün değildir.
4.9: Türkiye dışı ürün temsilcilerinin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkânları kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.

Bölüm 5- Ürün Temsilcisi / Ürün Temsilcilik Hakkının Sona Ermesi

5.1: Bir ürün temsilcisi, ürün temsilcilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey grubu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren ürün temsilcisinin sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.
5.2: Ödül tazminat planına göre belirlenen ürün temsilcilik hakları sadece gerçek kişiler için geçerli olup, şirketimiz ürün temsilcileri, kanunen kısıtlı kabul edilmeyen ve hukuk önünde zihin yönünden eksik görülmeyen gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda her bir ürün temsilcimiz sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen ürün temsilcisi hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen ürün temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır.
5.3: Ürün temsilcileri 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda bulunan ürün temsilcileri için şirket haklarını saklı tutar.

Bölüm 6- Şirketten Ürün Temini

6.1: Stoklama ve müşterek satın almalar ürün temsilcilerimize kesinlikle tavsiye edilmemektedir.
Genel olarak stoktaki ürünlerinizin %75’ i satılmadan ya da kullanılmadan yeni sipariş verilmemelidir.
6.2: Ürün temsilcileri ürün ve basılı malzeme siparişlerini direkt olarak Şirketin Genel Merkezine vereceklerdir. Ayrıca ürün temsilcileri online olarak lifepatchinternational.com ve sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek alışveriş yapabilir yeni kişisel ürün temsilciliği temsilcilikleri verebilir. Şirket Genel Müdürlüğü tarafından zaman içerisinde ürün merkezlerinin belirlenmesi durumunda ürün temsilcileri, ürün ve basılı malzeme siparişlerini bu ürün merkezlerine de verebileceklerdir. Bu merkezler şirket tarafından ilgili web sitelerinde duyurusu yapılarak ürün temsilcilere duyurulacaktır.
Şirket sadece, bizzat tarafınızdan ve;
• Şirket merkezine gelerek verdiğiniz siparişleri,
• lifepatchinternational.com internet sitesindeki ilgili alanlardan verdiğiniz siparişleri,
• Elektronik posta göndermek sureti ile verdiğiniz siparişleri dikkate alacaktır.
6.3: Bir ürün temsilcisinin üçüncü bir kişiden kendisi adına sipariş vermesini ve/veya siparişini teslim almasını istemesi halindeki sorumluluk, o ürün temsilcisine aittir.
6.4: Ürün temsilcilik başvurusu onaylandığında yapılacak ürün temsilcilik girişleri tutarındaki ürün alımı dışında müteakip bütün siparişleri için minimum sipariş tutarı yoktur. Basılı evrak alımı, bu siparişlere dâhil edilmez.
6.5: Ay için üretilen cirodan tazminata hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin gerekli ödemeleri ile birlikte, o ayın son günü iş saatinin bitmesinden önce şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm sıkıntı ve problemleri engellemek açısından bütün ürün temsilcilerinin siparişlerini, ayki son sipariş tarihinden daha önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir lifepatchinternational.com internet sitenizden her gün TL cirolarınızı kontrol edebilirsiniz.
Yeterlilik sağlama ve kariyer atlamanın son günü geç ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem görmeyen siparişlerden şirket sorumlu değildir.
6.6: Eğer sipariş ürün temsilcisi tarafından şahsen teslim alınmayacak ise, siparişin sevkiyatı için gereken işlemlerin, siparişin verilmesi anında yazılı olarak şirket merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
6.7: Her bir sipariş için, siparişi veren ürün temsilcisi tarafından teslim alınması anında veya daha önce aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılarak ödemenin yapılması gerekmektedir. Siparişinin tüm tutarının tek bir yöntem ile ödenmesi zorunludur. Açık ve/veya cari hesap yöntemi ile kesinlikle çalışılmamaktadır. Siparişin teslim edilebilmesi için ödemenin mutlaka yapılmış olması ön şarttır.
• Şirket merkezinden elden teslimat halinde nakit olarak makbuz karşılığı veya kredi kartı ile,
• lifepatchinternatinol.com internet sitelerinden, kendi kullanıcı adı ve şifreniz ile yapacağınız, cüzdan (wallet), mail order veya sanal pos ödeme yöntemi ile,
• Otomatik ödeme talimatı ile.
KREDİ KARTI İLE YAPILACAK ÖDEMELERDE, BAŞKA BİR KİŞİNİN KREDİ KARTININ KULLANILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. BUNDAN DOĞACAK PROBLEMLERDEN ÖTÜRÜ, ŞİRKET HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SORUMLULUK TAMAMEN ŞAHSIN KENDİNE AİTTİR. BU DURUMUN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA CEZAİ ŞART UYGULANACAKTIR VE TEKRARI DURUMU İSE, TEMSİLCİLİĞİN İPTALİNE NEDEN OLACAKTIR.
 

Bölüm 7- İade/İptal Şartları:

7.1: Satın alınan bütün ürünlerin fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde derhal şirket merkezine bilgi verilmesi gerekmektedir. Ürün temsilcisi bir kez ödemeyi yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin bir kuryeden veya hizmet merkezinde teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine (24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.
7.2 Ürün iadeleri ancak ürünlerin ayıplı olması durumunda yapılabilecektir. Ürün iadesi durumlarında para iadesi yapılmamakta (Ürün temsilcilik anlaşması fesih edilmediği sürece ), iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler verilecektir. Farklı bir ürün ile değişim yapılmamaktadır.
7.3 Bir ay içerisinde bir sponsorun ekiplerinde birinci sıra kayıtları içinde toplamda üç adet cayma hakkı kullanılması durumunda şirket sponsora yazılı uyarı verecektir ve sponsoru denetlemeye alacaktır. Takip eden aylarda bu durumun tekrar yaşanması durumunda şirket sponsorun şirketle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir ve kötüye sistem kullanımı tespit edildiği için fesih edilen ürün temsilcisine herhangi bir nam ve komisyon adı altında ödeme yapılmayacaktır. Fesih anına kadar şirkete vergi mükellefi olarak fatura kesmiş ise de bu faturalar ürün temsilcisine iade edilecek ve işleme alınmayacaktır.

Bölüm 8- Ürünlerin Müşterilere Perakende Olarak Satışı:

30 Günlük Memnuniyet Garantisi
8.1: Şirket, ürün temsilcileri ve nihai tüketiciler tarafından satın alınan ürünleri, şirket ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen koşullar uyarınca garanti etmektedir.
8.2 Ürün temsilcilerinin, müşterinin ürünü satın alma tarihini gösteren “Garanti Teslimat Makbuzu “ düzenlemeleri gerekmektedir. Garanti süresi bu tarihten itibaren (30) günün geçmesi ile sona erecektir. Sair hukuki haklar bundan etkilenmemektedir.
8.3: Garantinin uygulanması sırası, müşteri, ürün temsilcisi ve şirkettir.
8.4: Ürünü satmış ve satışın karşılığını tahsil etmiş olan ürün temsilcisi, kendisi tarafından geçmiş (30) gün içinde satılmış bulunan herhangi bir ürünün satış fiyatının %100’ünün kendi tüketici müşterisine geri ödenmesinden sorumludur. Müşterilerin memnun olmadıkları ürün ile ilgili Garanti Teslimat Makbuzu ve kalan ürün ve boş paket de dahil olmak üzere, paketleri iade ederek bu malı satın almış olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Şirketin aynı ürün temsilcisi tarafından tekrarlanan ürün iadesini reddetme hakkı vardır.
8.5: Bölüm 6’da bahsedilen ve ürün temsilcisi tarafından teslim alınması gerekenlerin, ürün temsilcisi tarafından teslim alınması ve ilk satın alındıkları tarihten itibaren 7 gün içerisinde bunların şirket merkezine iade edilmesi gerekmektedir. Şirket bunların yerine yeni ürünler verecek olup, bunları başka ürünler ile değiştirmeyecektir.
8.6: Tüketici müşterinin ürün temsilcisine başvurması, fakat ürün temsilcisinin garantiye itibar etmemesi halinde, tüketici müşteri (30) günlük garanti süresinin sona ermesini takip eden ilk (7) gün içerisinde satın almış olduğuna dair kanıtlar ile birlikte, doğrudan şirkete başvurabilecektir. Bu kanıtların ve eğer varsa kalan ürünlerin ve ambalajların alınması üzerine şirket, kendi takdirinde olmak üzere, ürün yerine, aynı ürünün yenisini verebilecek veya satış fiyatını geri ödeyebilecektir.
8.7: Bir ürün temsilcisi (30) günlük garanti hükümleri gereğince perakendeci bir müşteriye ödeme yapmaması ve bu ödemenin şirket tarafından yapılması halinde, şirket şikayetin ortadan kaldırılması amacıyla tüketici müşteriye ödenen tutarı, ürün temsilcisinin komisyon ödemesinden kesmek hakkını saklı tutar. Bununla beraber şirket, bu tür iddiaları ürün temsilcisine yönlendirerek, olayın ürün temsilcisi vasıtası ile çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir.
8.8: Yukarıdaki iade hükümlerinden yararlanabilmek için, ürünlerin satıştan önce açılmaması, etiketlenmemesi ve veya yeniden paketlenmemesi gerekmektedir. Ürün temsilcisi tarafından satıştan önce bozulan paket yapısı veya değiştirilen ürün adet miktarları olması durumunda şirket sorumluluk kabul etmemektedir.

Bölüm 9- Reklam:

9.1: El ilanları da dâhil olmak üzere reklam, pahalı ve boşa zaman harcanmasına sebep olabilir. Ürün temsilcisi reklam verme konusunda kendi uhdesinde olmak üzere reklam vermeyi tercih edebilir. Bu tercihe istinaden reklamlarında hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüz yüze konuşmak şirketin işinde en yararlı yöntemdir. Buna rağmen reklam yapmak isteyen tüm ürün temsilcilerinin, öncelikle bütün reklamların yasal, nezih ve dürüst olmasına dikkat etmesi ve hangi çeşit reklam yapacak olursa olsun şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekmektedir.
9.2: Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış olan reklâmları kullanan ürün temsilcileri, reklâmlardan kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Eğer bir ürün temsilcisi, diğer ürün temsilcileri veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa, bu davette toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara açıkça ve yazılı olarak anlatması gerekir. Davetlilere bağlantı kurdukları kişi hakkındaki detaylar; bu kişinin telefonu, faks numarası ve eğer var ise elektronik posta adresleri verilmelidir.
9.3: Ürün temsilcilerinin başka reklam malzemeleri yaratmak istemeleri durumunda, bunları kullanmadan reklam ilkelerine uygun olup olmadığını araştırmaları ve sonrasında Şirket genel merkezinden yazılı onay almaları gerekmektedir.
9.4: Reklam ve/veya diğer bütün mecralarda ürün temsilcisi tarafından verilen abartılmış ve gerçek olmayan tüm bilgiler şirket ilkelerine aykırıdır. Ürün temsilcisi vereceği reklamlarında öncesi sonrası görselleri, başkalarına ait telif hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
9.5: Başkalarının kendilerine ödeme yapılacağı ve/veya mali kazanç sağlanacağı sözü ile bu sisteme katılmaya ikna edilmesi kesinlikle yasaktır.
9.6: Aşağıda bulunan maddelerin, şirket ilkeleri ve Türk Hukuk Mevzuatı gereği temsilcilerimiz tarafından icra edilmesi durumunda, cezai işlem uygulanacaktır.
• Sosyal medya paylaşımlarında, haslık adı ve tedavi eder, hastalığı iyileştirir, sağlığa iyi gelir vb aynı anlama gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,
• Herhangi bir mecrada ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, sağlık bantları gibi tedavi edici anlamına gelen her türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin yapılması,
• Her türlü mecrada öncesi/sonrası paylaşımlarının yapılması,
• Şirketimizin tescilli markalarının tamamının veya bir kısmının (Life Patch International ve bütün diğer tescilli markaların) adının geçtiği bir sosyal medya grubu, sosyal medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması. Söz konusu maddelerden herhangi birinin birinci ihlali, temsilcilik hakkının 3 ay süre ile askıya alınması ve paylaşımların devam etmesi, süresiz ürün temsilciliği haklarının feshi cezası ile sonuçlanacaktır.

Bölüm 10- Bayilik Değişiklikleri ve Devir Şartları:

10.1: Şirket genel müdürlüğü tarafından devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş olmadıkça, miras yolu ile gerçekleştirilenler hariç, diğer tüm ürün temsilcilik devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.
10.2: Bir ürün temsilcisi hayatta olduğu sürece, ürün temsilciliğinin başka bir kişiye devir edilmesi yasaktır. Bu tür bir devir için şirket yönetim kurulu bütün durumları ve şartları gözden geçirecek ve bu devir ancak kurulun yazılı onay verilmesinden sonra yürürlüğe girebilecektir. Bu onayın verilip verilmeyeceği tamamıyla şirket Genel Müdürlüğünün inisiyatifindedir ve onay verme zorunluluğu yoktur. Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için bölüm 5 de tanımlandığı gibi kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.
10.3: Bir ürün temsilcisinin “Yeniden Sponsorluk” dışında herhangi bir şekilde sponsor değiştirmesi Şirket İlkelerine aykırıdır. Sponsorların değiştirilmesi maksadı ile bir ikinci veya üçüncü ürün temsilcisi müracaatlarının yapılması durumunda, bu müracaatlar şirket tarafından kabul edilmeyecek, Life Patch International sadece şirkete yapılan ilk müracaatı, faaliyette olan şirket ilkelerine uygun olması şartı ile değerlendirmeye alacaktır.
10.4: Yeni bir sponsor altında başlamak üzere ürün temsilcilikten istifa eden ürün temsilcilerin bekleme süreleri (6) aydır. Eğer bir ürün temsilcisi üyeliğini bitirmek istiyorsa bu isteğini Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmelidir. İstifa işlemi, genel merkez tarafından istifa başvurusunun alındığı gün geçerli sayılacaktır. İstifa eden ürün temsilcisi, kariyer seviyesini ve alt gruplarını o güne kadarki edinmiş olduğu tüm haklarını (stokunda bulunan ürünleri iade etme hakkı hariç ) kaybeder. 6 ay sonra ürün temsilcisi, başvurusunu yeniden şirket genel merkezinin onayına sunabilir. Ürün temsilcilerinin yeniden sponsorluk yapabilmesi için “Şirket ilkelerine tam olarak riayet edeceğine” dair beyanlarını içeren yazıyı şirket genel merkezinden temin ederek almalı, imzalayarak notere onaylatmalı ve şirket genel merkezine sunmalıdır. Böylece yeniden sponsorluk hakkını kazanan ürün temsilcisi, yeni sponsorunun altında ürün temsilciliği sürecini başlatır.
10.5: Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda ürün temsilcisi olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde şirketin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün temsilciliği, mahkeme tarafından atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin ürün temsilcisi statüsünde kalacaktır.
10.6: İki ayrı sponsorluk hattının evlilik sebebi ile de olsa birleştirilmesi kabul edilmemektedir. Farklı iki hatta sahip ürün temsilcilikler, evlenme durumlarında, evlilik öncesi kurdukları ürün temsilcilik hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.

Bölüm 11- Temsilcilik Anlaşmasının Fesih Edilmesi Şartları:

11.1: Şirket tarafından fesih, ürün temsilciliklerin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının ve şirketin ürünlerini dağıtmak imtiyazının sona erdirilmesidir. Fesih, şirket ilkelerinde tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden, ilgili ülkelerin kanunlarına uymayan eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Fesih ile gelir ve tazminat hak ediş primi kazanma imkânı da sona ermektedir.
11.2: Feshin söz konusu olduğu her durumda şirket genel müdürlüğü konu üzerinde karar verecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. Fesih bu belgede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman ürün temsilcisine bu davranışı durdurmasını ve bundan vaz geçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer ürün temsilcisi bu uyarıya gerekli özeni göstermez ve ihlalden derhal vaz geçtiğini ve ivedilikle durduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren iki gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, şirket ürün temsilcisinin anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.
11.3: Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;
• Şirketimiz ürünleri haricinde herhangi başkaca bir ürünle çağrıştırıcı, bağdaşan, eşleşen veya aynı nitelikte olan bir mal ile birlikte bir şekilde reklamının yapılması,
• Benzer yasal olmayan veya ayıplı ürünlerin reklamının yapılması,
• Şirketin veya ürün temsilcilerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,
• Diğer bir ürün temsilcisinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,
• Şirket ürünlerinin kullanılması veya menfaatleri veya bir kişinin şirket ürün temsilcisi olarak ne kazanabileceği konusunda yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,
• Şirket basılı malzeme ve/veya ürünlerinin perakende mağazalar, eczaneler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü başkaca işletmede satılmasına veya teşhir edilmesine doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin verilmesi.
• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut zımnen dahi olsa izin verilmesi.
• Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması ya da bu işlemlere yardımcı olunması,
• Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi,
• Ürün temsilcilerinin şirket veya ürün temsilcileri hakkında yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz propaganda yapması.
• Temsilcinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü şahıslardan şirket adına ücret, çek, senet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere maddi kazanç talep etmesi.
• Şirket dâhilindeki şirket bilgilerini üçüncü gerçek veya tüzel şahıslar ile şirketin yazılı iznini almadan paylaşmak, ifşa etmek, şirket ilkelerine aykırı olarak açıkta bırakmak.
• Ürün temsilcisinin Life Patch International Kurucu üyesi olsun veya olmasın, şirket dahilinde bulunan ürün temsilcilerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.
• Şirketin ve/veya şirkete ait diğer markalı ürünlerin marka değerini küçültecek her türlü davranış.
• Şirketin ürün temsilcilerinin, farklı bir doğrudan satış veya network marketing şirketinin propagandası ve reklamını her türlü ortamlarda direkt veya dolaylı olarak yapması ve şirket tarafından haksız rekabet olarak kabul edilecek her türlü davranış söz konusu ürün temsilcisinin birinci uyarıda BackOffice erişiminin (3) ay süre ile kısıtlanması, bu ihlalin devamı durumunda, süresiz olarak kapatılması ile sonuçlanacaktır.
11.4: Bir ürün temsilcisi kendi ürün temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete (14) iş günü öncesinden yazılı bilgi vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı bildirimin şirket merkezine ulaşması tarihini takip eden (7.) gün sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır.
11.5: Ürün temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, kazanç planındaki kariyerine ve zaman içinde kurmuş olduğu bütün alt düzeyini kaybeder.
11.6: Ürün temsilcileri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse, sisteme katılma ile alakalı olarak şirkete ödemiş olduğu bütün paralar, şirket tarafından ürün temsilcisine iade edilecektir. Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;
• Kendisi tarafından satılmış olan mallar,
• Ürün temsilcisine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan mallar,
• Ürün temsilcisinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş mallar,
• İade edilmiş mallar sebebi ile ürün temsilcilerine ödenmiş bulunan TL’ler ve bundan doğmuş tüm alacaklar ürün temsilcilerinden düşülecektir.
11.7: İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.
11.8: Ürün temsilcisi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek isterse, Life Patch International son bir ay boyunca ürün temsilcisi tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan malları geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda belirtilmiştir;
• Ürün temsilcisi tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,
• Ürün temsilcilerinin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş malların bedeli kesilecektir,
• Mallar için ürün temsilcisi tarafından tahsil edilmemiş olan TL. Ve bundan doğmuş tüm alacak tutarları kesilecektir,
• İade edilen malların yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.
11.9: Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli ürün temsilcilerine aittir. Bu bedelin ürün temsilcileri tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel ürün temsilciye ödenecek paradan kesilecektir.
11.10: Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, malların ürün temsilcileri tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.
 

Bölüm 12- Fiyatlandırma:

12.1: Şirket ürünlerinin, ürün temsilcileri tarafından yapılacak alışverişlerde fiyatlandırma politikası aşağıdaki gibidir;
•  (İlk Sipariş) 499 TL
•  (İlk Sipariş) 799 TL
•  (İlk Sipariş)  2.699 TL
•  (İlk Sipariş) 5.199 TL
•  (İlk Sipariş)  7.999 TL
Ürün Temsilcisi en son hangi paketten ürün aldıysa bundan sonraki süreçte iki ve daha fazla adet ürün alması durumunda aynı fiyattan ürün almaya devam edebilir. Ürün fiyatlarını ve buna bağlı olarak kazanç planındaki yansımalarını şirket ekonomik şartlara göre değiştirebilir.
 12.3: Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, ürün temsilcilerine bir ay önceden elektronik ortamda yazılı olarak bildirme şartıyla, saklı tutar.
12.4: Şirket Euro kurunu, Avrupa Merkez Bankası kurlarına endeksler. Bununla birlikte ürün temsilcilerinin çalışma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, üst yönetimin aldığı karar doğrultusunda farklı bir kura sabitleyebilir.
12.5: Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi üzerinden hesaplanmıştır.
 

Bölüm 13- Çeşitli Hükümler:

13.1: Herhangi bir bilgi edinmek isteyen ürün temsilcilerinin sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir.
13.2: Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya kazanç planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişikliğin takibi ürün temsilcilerine aittir.
13.3: Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Ticari Teamüllerine tabii olacaktır. İşbu şirket ilkeleri kapsamında, şirket ile ürün temsilcileri arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda
Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu madde yetki sözleşmesi yerine geçer.
13.4: Şirket, işinizi kurarken ve yürütürken uymanız gereken şirket ilkelerini açıklamıştır. Her bir ürün temsilcisinin bu ilkeleri mutlaka bilmesi ve uygulaması zorunludur.