Network Danışma Kurulu

LİFE PATCH INTERNATIONAL DANIŞMA KURULU ve  GÖREVLERİ

 

SEFER PARS

BAŞKAN

SELİM BAŞOL

YAZILIM ve SİSTEM DİREKTÖRÜ

FERHUN TARIM

GENEL KOORDİNATÖR

YAKUP HACIBAYRAMOĞLU

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÜRÜN İÇERİKLERİ SORUMLUSU

ÇAĞLAYAN ARKUN

SAHA KOORDİNATÖRÜ

AYŞE OKÇU

SOSYAL MEDYA VE REKLAM KOORDİNATÖRÜ

NURŞEN PARS

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

ZUHAL DE GUSSEM

EĞİTİM  VE LIFE PACTH AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ

 

 

SEFER PARS             : Danışma Kurulu’nda alınan kararları incelemek, denetlemek ve  son karara bağlamak.

SELİM BAŞOL          : Şirket yazılım içinde Backoffice çalışmalarının takibi ve oluşacak aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

FERHUN TARIM       : Danışma  kurulunda alınacak olan kararları derleme, toplama, konular içinde zaman sıralaması yapma ve çözümüne kadar takip etme.

YAKUP HACIBAYRAMOĞLU  : Şirket geneli araştırma ve geliştirilmesi ve ürün içerikleri  konularında saha takipleri, gerekli olan ve şirket yararına olacak konuların gündeme taşınması.

ÇAĞLAYAN ARKUN : Tüm saha çalışmalarını koordine edip, düzenlenmesi gereken toplantı, seminer vb. oluşumların tertiplenerek takibinin yapılması. Distribütörlerin saha içinde yada farklı mecralarda şirket adına oluşabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak.

AYŞE OKÇU               : Şirket ve şirket distribütörleri adına yapılacak olan sosyal medya paylaşımlarının takibi ve düzenlenmesi, gerekli reklam çalışmalarının yapılması, promosyonların belirlenmesi konularının takibi.

NURŞEN PARS          : Şirketin eğitim programlarını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak.

ZUHAL DE GUSSEM : Distribütörlerin saha içinde çalışmalarını kolaylaştıracak daha profesyonel olarak çalışmaları kolaylaştırıcı eğitim programları hazırlanması ve sunulması konularında çalışma yapmak. LIFE PATCH AKADEMİ’nin kurulması  ve etkinliğini sağlamak